OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Osteopatian koulutusohjelma > Osteopatian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Osteopatian koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Oppimisen taidot ja kansainvälisyysosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Työelämän ruotsi 3
       
               
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
15000123000000661.51.5000000000000
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                       
Ihmisen rakenne ja toiminta 1 6
     
             
                           
Ihmisen rakenne ja toiminta 2 7
       
               
                       
Selän toiminta 5
       
               
                       
Sisäelinten rakenne ja toiminta 5  
       
                 
                   
Elimistön puolustusmekanismit 3  
       
                 
                   
Liikkuva ihminen 5  
       
                 
                   
Syventävä anatomia 3  
         
                   
               
Hermoston rakenne ja toiminta 4  
         
                   
               
Ihmisyksilön kehitys 3      
           
                         
   
182003612137003033666.56.53.53.500001.51.500
Lääketieteellinen osaaminen ja erotusdiagnostiikka
                                                       
Anamneesiin liittyvä lääketieteellinen osaaminen 3  
       
                 
                   
Prekliininen lääketieteellinen osaaminen 4  
         
                   
               
Kliininen lääketieteellinen osaaminen 3    
         
                     
           
Erotusdiagnostinen lääketieteellinen osaaminen 3    
           
                       
       
Erikoisalueiden lääketieteellinen osaaminen 3      
           
                         
   
07630034333000001.51.5221.51.51.51.51.51.500
Osteopaattinen diagnoosi
                                                       
Osteopatian historia ja filosofia 3
     
             
                           
Anamneesin laatiminen ja perustutkimukset 3  
       
                 
                   
Somaattinen dysfunktio 4  
         
                   
               
Erotusdiagnostiikka 3    
         
                     
           
3730303430001.51.5001.51.5221.51.5000000
Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
                                                       
Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot 3
     
             
                           
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
               
                       
Terapeuttiset ohjaustaidot 3  
       
                 
                   
Liikunnan fysiologia ja ohjaus 3  
         
                   
               
Kliinisen työn ohjaus- ja vuorovaikutustaidot 1 3    
         
                     
           
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4    
         
                     
           
Kliinisen työn ohjaus- ja vuorovaikutustaidot 2 3      
           
                         
   
6673333370301.51.51.51.51.51.51.51.53.53.5001.51.500
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito
                                                       
Palpaatiotaidot 3
     
             
                           
Observointi- ja palpaatiotaidot 3
       
               
                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1 4
       
               
                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 2 3  
       
                 
                   
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3 3  
         
                   
               
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 4 3    
         
                     
           
Osteopaattiset periaatteet käytännössä 3  
         
                   
               
Kraniaaliosteopatian perusosaaminen 3    
         
                     
           
Kraniaaliosteopatian syventävä osaaminen 3      
           
                         
   
Viskeraaliosteopatian perusosaaminen 3    
           
                       
       
Viskeraaliosteopatian syventävä osaaminen 3      
             
                           
Osteopaattisen hoidon sovellukset 3      
             
                           
10999373663361.51.53.53.51.51.533331.51.51.51.533
Osteopaatin kliininen osaaminen
                                                       
Harjoitteluun tutustuminen 3  
       
                 
                   
Harjoitteluun perehtyminen 5  
         
                   
               
Ohjattu kliininen harjoittelu 1 9    
         
                     
           
Ohjattu kliininen harjoittelu 2 10    
           
                       
       
Ohjattu kliininen harjoittelu 3 10      
           
                         
   
Ohjattu kliininen harjoittelu 4 12      
             
                           
0819220035910101200001.51.52.52.54.54.5555566
Osteopatian tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatio-osaaminen
                                                       
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3
       
               
                       
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
       
                 
                   
Osteopatian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3  
         
                   
               
Innovaatioprojektiopinnot 10    
           
                       
       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3      
           
                         
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
             
                           
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
             
                           
361315033301369001.51.51.51.51.51.5006.56.5334.54.5
Osteopaatin osaamista tukevat vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                        
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                        
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                        
Englannin valmennuskurssi 3                                                        
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                        
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                        
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                        
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                        
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                        
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                        
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                        
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                        
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                        
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                        
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                        
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                        
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                        
Terapeuttinen leikki 3                                                        
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                        
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                        
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                        
Jalkakoulu 3                                                        
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                        
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                        
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                        
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                        
Silmäproteesi 3                                                        
Terveysliikunta 3                                                        
Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta 3                                                        
Työnohjaus työn kehittämisen menetelmänä 3