OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Osteopatian koulutusohjelma > Osteopatian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Osteopatian koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Oppimisen taidot ja kansainvälisyysosaaminen
()
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Työelämän ruotsi 3
       
               
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
       
               
                       
180001260000006633000000000000
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                       
Ihmisen rakenne ja toiminta 1 6
     
             
                           
Ihmisen rakenne ja toiminta 2 7
       
               
                       
Sisäelinten rakenne ja toiminta 5  
       
                 
                   
Elimistön puolustusmekanismit 3  
       
                 
                   
Tuki- ja liikuntaelimistön biomekaniikka 3
       
               
                       
Selän toiminnallinen anatomia 4
       
               
                       
Liikkumisen toiminnallinen anatomia 4  
       
                 
                   
Hermoston rakenne ja toiminta 4  
         
                   
               
Syventävä anatomia 3  
         
                   
               
Ihmisyksilön kehitys 3      
           
                         
   
20190361412700303377663.53.500001.51.500
Lääketieteellinen osaaminen ja erotusdiagnostiikka
                                                       
Anamneesiin liittyvä lääketieteellinen osaaminen 3  
       
                 
                   
Prekliininen lääketieteellinen osaaminen 4  
         
                   
               
Kliininen lääketieteellinen osaaminen 3    
         
                     
           
Erotusdiagnostinen lääketieteellinen osaaminen 3    
           
                       
       
Erikoisalueiden lääketieteellinen osaaminen 3      
             
                           
07630034330300001.51.5221.51.51.51.5001.51.5
Osteopaattinen diagnoosi
                                                       
Osteopatian historia ja filosofia 3
     
             
                           
Anamneesin laatiminen ja perustutkimukset 3  
       
                 
                   
Somaattinen dysfunktio 4  
         
                   
               
Erotusdiagnostiikka 3    
         
                     
           
3730303430001.51.5001.51.5221.51.5000000
Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
                                                       
Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot 3
     
             
                           
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
               
                       
Terapeuttiset ohjaustaidot 3  
       
                 
                   
Liikunnan fysiologia ja ohjaus 3  
         
                   
               
Kliinisen työn ohjaus- ja vuorovaikutustaidot 1 3    
         
                     
           
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4    
           
                       
       
Kliinisen työn ohjaus- ja vuorovaikutustaidot 2 3      
           
                         
   
6673333334301.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5221.51.500
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito
                                                       
Palpaatiotaidot 3
     
             
                           
Observointi- ja palpaatiotaidot 3
       
               
                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1 3
       
               
                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 2 3  
       
                 
                   
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3 3  
         
                   
               
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 4 3    
           
                       
       
Osteopaattiset periaatteet käytännössä 3    
         
                     
           
Kraniaaliosteopatian perusosaaminen 3    
         
                     
           
Kraniaaliosteopatian syventävä osaaminen 3    
           
                       
       
Viskeraaliosteopatian perusosaaminen 3      
           
                         
   
Viskeraaliosteopatian syventävä osaaminen 3      
             
                           
Osteopaattisen hoidon sovellukset 3      
             
                           
96129363366361.51.5331.51.51.51.533331.51.533
Osteopaatin kliininen osaaminen
                                                       
Harjoitteluun tutustuminen 3  
       
                 
                   
Harjoitteluun perehtyminen 6  
         
                   
               
Ohjattu kliininen harjoittelu 1 8    
         
                     
           
Ohjattu kliininen harjoittelu 2 10    
           
                       
       
Ohjattu kliininen harjoittelu 3 10      
           
                         
   
Ohjattu kliininen harjoittelu 4 12      
             
                           
0918220036810101200001.51.53344555566
Osteopatian tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatio-osaaminen
                                                       
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3
       
               
                       
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3
       
               
                       
Osteopatian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3  
         
                   
               
Innovaatioprojektiopinnot 10    
         
                   
       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3      
           
                         
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
             
                           
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3  
         
                   
               
66131206065866003300332.52.5443333
Osteopaatin osaamista tukevat vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62605952273527332831252713.513.517.517.513.513.516.516.5141415.515.512.512.513.513.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Osteopatian koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Osteopaatti (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
katso yleinen kuvaus koulutusohjelman internetsivuilta:
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/osteopatia/

Keskeiset oppimistulokset
Keskeiset oppimistulokset ja arviointikriteerit ovat kuvattuna kurssisuunnitelmassa. Kurssin opettaja kertoo myös kurssien alussa suoritustavat sekä arviointikriteerit.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Osteopaatti on kehon toiminnallisten häiriötilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija. Osteopatia tarjoaa tehokasta ja turvallista manuaalisen hoidon erityisosaamista ja ohjausta kehon toiminnallisiin ongelmiin. Osteopaattinen hoito perustuu laajaan anatomian ja fysiologian osaamiseen. Hoidon tavoitteena on edistää elämänlaatua ja hyvinvointia yhteistyössä asiakkaan ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

Pääsy jatko-opintoihin
Mahdollisuus ylempään korkeakoulututkintoon hakeutumiseen (Kuntoutuksen tai Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempi amk-tutkinto tai yliopisto) sekä erikoistumisopinnot

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen
Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Maria Kruus-Niemelä
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi