OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Osteopatian koulutusohjelma > Osteopatian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Osteopatian koulutusohjelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Osteopaatin ammatissa toimiminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3
     
             
                             
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
Osteopatian historia ja filosofia 3
       
               
                         
Osteopaattisen terveydenhuollon perusteet 3      
           
                         
     
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                         
     
Kuntoutuja erilaisissa elämäntilanteissa 5
       
               
                         
Moniammatillinen kuntoutus 3      
             
                           
 
2300915800006315080000000006030
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                       
Anatomia 1 5
     
             
                             
Anatomia 2 6
       
               
                         
Fysiologia 1 3
     
             
                             
Fysiologia 2 3
       
               
                         
Mikrobiologia, immunologia ja ihon infektiotaudit 3  
       
                 
                     
Toiminnallinen anatomia 1 4
       
               
                         
Toiminnallinen anatomia 2 4  
       
                 
                     
Neuroanatomia ja neurofysiologia 4  
       
                 
                     
Biomekaniikka 1 3    
         
                     
             
Biomekaniikka 2 3    
           
                       
         
Liikuntafysiologia 3      
             
                           
 
2111638131103303801301100030300030
Ihminen eri ikäkausina
                                                       
Lääketieteelliset opinnot 4    
         
                     
             
Embryologia 3
 
   
     
       
             
         
Kasvu ja kehitys 3    
         
                     
             
1.508.5001.50071.500001.500000701.500000
Potilaan tutkimus
                                                       
Kliiniset perustaidot 3  
       
                 
                     
Potilaan tutkiminen ja diagnostiikka 6  
         
                   
                 
Kliininen tutkiminen 4    
         
                     
             
0940003640000000306040000000
Osteopatiaa tukevat opinnot
                                                       
Lääketieteelliset opinnot 20  
   
 
       
 
     
 
 
 
0848004404440000404000404040
Osteopaattinen hoito
                                                       
Palpaatiotaidot 3
     
             
                             
Pehmytkudosten ja nivelten tekniikat 1 3
       
               
                         
Pehmytkudosten ja nivelten tekniikat 2 4  
       
                 
                     
Osteopaattisen hoidon filosofia ja teoria 3  
         
                   
                 
Nivelten manipulaatiotekniikat 6  
       
                 
 
             
Osteopaattista hoitotulosta tukevat aktiiviset menetelmät 3  
         
                   
                 
Osteopaattiset hoitokäytännöt 6      
           
                       
 
 
Kraniaaliset ja viskeraaliset tekniikat 6    
         
                     
 
     
61369334933633030409030306030
Ohjattu harjoittelu
                                                       
1 Harjoitteluun tutustuminen 3  
       
                 
                     
2 Harjoitteluun perehtyminen 8  
         
                   
                 
3 Harjoittelu 9    
         
                     
             
4 Harjoittelu 10    
           
                       
         
5 Harjoittelu 9      
           
                         
     
6 Harjoittelu 10      
             
                           
 
01119190038910910000030809010090100
Osteopatian tutkimus ja kehittäminen
                                                       
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3
       
               
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
     
             
                             
Opinnäytetyö 15  
     
 
           
     
 
 
 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
 
         
Vapaasti valittavat opinnot 10
 
 
       
   
 
                 
 
9.37.113.810.836.33.33.858.83.87.1306.303.303.80508.803.807.10
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.859.161.358.82931.828.330.83130.328.830.129031.8028.3030.8031030.3028.8030.10

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ammatin kuvaus

Osteopatia on vanhin Yhdysvalloissa kehittyneistä manuaalisen lääketieteen suuntauksista. Osteopatia kehittyi Euroopassa omaksi manuaalisen hoidon ja diagnostiikan erikoisalakseen. Osteopaatti on erikoistunut kehon toiminnallisten häiriötilojen tutkimiseen ja hoitoon huomioiden kehon toiminnan kokonaisuutena. Osteopatian erityisosaamisalueita ovat kraniaali- ja viskeraalitekniikat. Osteopaatti voi tutkia ja hoitaa kaikenikäisiä ihmisiä, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisia ongelmia ja kiputiloja. Osteopatia on paljon tutkittu ja dokumentoitu erikoisala.

”To seek health should be the object of the doctor
– anyone can find disease.”
Andrew Taylor Still, osteopatian perustaja

Osteopaatin työn tarkoituksena on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn paraneminen. Työssä korostuu ennaltaehkäisevä ja ohjaava näkökulma. Osteopaatti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Osteopaatti ymmärtää tekemiinsä päätöksiin ja ratkaisuihin liittyvän eettisen, taloudellisen ja juridisen vastuun. Osteopaatti vastaa ammattitaitonsa ja ammattinsa kehittämisestä.

Osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii tavallisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana ja tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Osteopaatti toimii myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alansa asiantuntijana.


Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on osteopaatin ammattitaidon kehittyminen. Keskeinen osaaminen sisältää erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön laajan anatomian, fysiologian ja patologisten prosessien tietämyksen. Hyvä palpaatiotaito (käsin tunnustelu) ja kliinisten tutkimusmetodien perusteellinen hallitseminen mahdollistavat tarkan osteopaattisen diagnostiikan ja turvallisen korkeatasoisen hoidon.

Koulutuksen tavoitteena on:
- Opiskelija oppii tutkimaan ja diagnosoimaan tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa ja toiminnan häiriöitä sekä niiden vaikutuksen koko kehon toimintaan.
- Opiskelija oppii tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa.
- Opiskelija osaa käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita.
- Opiskelija osaa neuvoa asiakkaalle koti-ohjeita hoidon tueksi.
- Opiskelija oppii laatimaan hoitosuunnitelman ja toteuttamaan hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden.
- Opiskelija sisäistää terveydenhuollon yleisen eettisen hoitonäkemyksen ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
- Opiskelija pystyy rakentavaan yhteistyöhön muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja pystyy kehittämään ammattialaansa työelämässä.
- Opiskelija omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun.

Koulutusohjelman tavoitteet

Osteopatian koulutusohjelma on nuori, dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä. Tavoitteena on aktiivisesti kehittää kansallisia työelämäverkostoja ja ylläpitää kansainvälistä toimintaa. Opetussuunnitelma noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia osteopaattien kouluttamiseksi.

Yhteystiedot:
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
Hyvinvointi ja toimintakyky
Koulutusohjelmavastaava Mirka Toivola