OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Osteopatian koulutusohjelma > Osteopatian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Osteopatian koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Osteopaatin ammatissa toimiminen
                                                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Osteopaattisen terveydenhuollon periaatteet 3    
         
                   
       
Osteopatian historia ja filosofia 3
     
           
                       
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                       
Kuntoutuja erilaisissa elämäntilanteissa 5
     
           
                       
15.30367.77.7001.51.5333.83.83.83.800000.80.80.80.81.51.51.51.5
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                       
Anatomia 1 5
     
           
                       
Anatomia 2 6
   
       
               
Fysiologia 1 3
     
           
                       
Fysiologia 2 3
     
           
                       
Mikrobiologia, immunologia ja ihon infektiotaudit 3  
       
               
               
Toiminnallinen anatomia 1 4
     
           
                       
Toiminnallinen anatomia 2 4  
       
               
               
Neuroanatomia ja neurofysiologia 4  
       
               
               
Biomekaniikka 1 3    
         
                   
       
Biomekaniikka 2 3    
         
                   
       
Liikuntafysiologia 3      
           
                       
201263101066331.51.55.14.95.14.933331.51.51.51.50.80.80.80.8
Ihminen eri ikäkausina
                                                       
Embryologia 3  
       
               
               
Kasvu ja kehitys 3    
         
                   
       
Lääketieteelliset opinnot 4    
         
                   
       
0370001.51.53.53.50000000.80.80.80.81.81.81.81.80000
Potilaan tutkimus
                                                       
Kliiniset perustaidot 3  
       
               
               
Potilaan tutkimus ja diagnosointi 6    
         
                   
       
Kliininen tutkiminen 4    
       
               
037.31.3001.51.53.73.70.70.700000.80.80.80.81.81.81.81.80.30.30.30.3
Osteopatiaa tukevat opinnot
                                                       
Lääketieteelliset opinnot 20  
   
       
05312002.52.51.51.56600001.31.21.31.20.80.80.80.83333
Osteopaattinen hoito
                                                       
Palpaatiotaidot 3
     
           
                       
Hieronta- ja triggerpistetekniikat 3
     
           
                       
Pehmytkudosten ja nivelten tekniikat 4  
       
               
               
Osteopaattisen hoidon filosofia ja teoria 3  
       
               
               
Nivelten manipulaatiotekniikat 6  
       
               
               
Osteopaattista hoitotulosta tukevat aktiiviset menetelmät 3    
         
                   
       
Kraniaalinen ja viskeraalinen osteopatia 6      
           
                       
Osteopaattiset hoitokäytännöt 6      
           
                       
5113122.52.55.55.51.51.5661.31.31.31.32.82.82.82.80.80.80.80.83333
Ohjattu harjoittelu
                                                       
Harjoitteluun tutustuminen 3
     
           
                       
Harjoitteluun perehtyminen 5
     
           
                       
Tuki- ja liikuntaelimistöä edistävä osteopatia 8  
       
               
               
Työikäisten osteopatia 8  
       
               
               
Lasten ja nuorten osteopatia 8    
         
                   
       
Ikääntyvien osteopatia 8    
         
                   
       
Osteopaatin työn kehittäminen 9      
           
                       
Moniammatillinen kuntoutus 3      
           
                       
8161612448888662.12.02.12.0444444443.13.03.13.0
Osteopatian tutkimus ja kehittäminen
                                                       
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
     
           
                       
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3
     
           
                       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3  
       
               
               
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Vapaasti valittavat opinnot 10  
 
   
   
       
       
66.310.711.3333.23.25.45.35.75.71.51.51.51.51.61.61.61.62.72.72.72.62.92.82.92.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 54.356.35657.627.227.228.228.228.12828.928.913.813.513.813.514.314.214.314.214.214.214.214.114.614.414.614.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Osteopaatti on ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön ja sen toiminnan kliinisen tutkimuksen sekä manuaalisen hoidon asiantuntija. Osteopaatit toimivat tavallisesti yksityisinä ammatinharjoittajina tehden yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Osteopaatin ammattitaidon keskeinen osaaminen sisältää yksityiskohtaisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomian, fysiologian ja patologisten prosessien tietämyksen. Osteopatiassa ihmistä tarkastellaan fyysisenä ja motorisena kokonaisuutena ottaen huomioon myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät.

Kliinisten tutkimusmetodien perusteellinen hallitseminen ja pitkälle kehitetty palpaatiotaito mahdollistavat spesifin osteopaattisen diagnostiikan ja turvallisen korkeatasoisen hoidon.

Osteopaatti hoitaa kaikenikäisiä tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisista sairauksista kärsiviä potilaita.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on osteopaattisen hoitotaidon kehittyminen ja valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää terveydenhuollon yleisen eettisen hoitonäkemyksen ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy rakentavaan yhteistyöhön muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja pystyy kehittämään omaa ammattialaansa työelämässä.

Koulutuksen tavoitteena on ihmisen ruumiin ja erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön ja sen toiminnan perusteellinen tunteminen sekä hyvän palpaatiotaidon kehittyminen. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat eri menetelmin tutkimaan ja diagnosoimaan tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan häiriöitä ja ovat selvillä niiden erotusdiagnostiikasta.

Koulutuksen saanut osteopaatti pystyy luotettavasti tutkimaan eri-ikäisiä ihmisiä ja pystyy hoidossa käyttämään turvallisesti monipuolisia manuaalisia tekniikoita. Hän ymmärtää ihmistä psykosomaattisena kokonaisuutena ja hänellä on hyvät valmiudet läheiseen hoitokontaktiin sekä empaattiseen kommunikointiin potilaan kanssa.

Opetussuunnitelma noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia osteopaattien kouluttamiseksi.

Yhteystiedot
Koulutusjohtaja: Johanna Holvikivi
Tutkintovastaava: Hannaleena Risku-Kauppila