OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma > Ensihoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoidon koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Kliinisen hoitotyön perusta 4
     
             
                           
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                           
Lääkehoito 3
       
               
                       
Lääkehoito ja kivunhoito 3  
       
                 
                   
Ensiapu, ensihoidon turvallisuus ja riskien hallinta 4
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5
     
           
                       
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 3      
           
                         
   
Päivystyspotilaan hoitotyö 3    
         
                     
           
Tehohoitopotilaan hoitotyö 3      
             
                           
Päivystyspotilaan hoitotyö - harjoittelu 9    
           
                       
       
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö - harjoittelu 8      
           
                         
   
Tehohoitopotilaan hoitotyö - harjoittelu 8      
             
                           
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 3
     
             
                           
Anatomia ja fysiologia 3
       
               
                       
253122214.510.5303911117.37.35.35.31.51.5001.51.54.54.55.55.55.55.5
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
     
             
                           
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 9
       
               
                       
Perustason ensihoito 6  
       
               
               
Perustason harjoittelu 15  
       
               
               
Hoitotason ensihoito 6    
         
                   
       
Hoitotason harjoittelu 16    
         
 
                   
   
Kliininen mikrobiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 3
     
             
                           
182114861210.510.53110833665.35.35.35.31.51.55.55.50044
Vuorovaikutusosaaminen
                                                       
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö ja vuorovaikutus 4    
         
                     
           
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö - harjoittelu 6    
         
                     
           
Psykologia 3  
         
                   
               
031000003100000000001.51.555000000
Ohjausosaaminen
                                                       
Ohjaus hoitotyössä 3  
         
                   
               
Lapsen ja nuoren hoitotyö 3  
         
                   
               
Lapsen ja nuoren hoitotyö - harjoittelu 9    
         
                     
           
069000069000000000334.54.5000000
Eettinen osaaminen
                                                       
Gerontologinen hoitotyö ja etiikka 4
     
             
                           
4000400000002200000000000000
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                       
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
       
               
                       
Naisen, miehen ja perheen terveys 3  
       
                 
                   
Ravitsemustiede 3
       
               
                       
63000630000000331.51.50000000000
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                       
Johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys 5      
             
                           
Johtaminen ensihoidossa 3      
             
                           
0008000000080000000000000044
Kehittämisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 4  
       
                 
                   
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 4    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
       
 
                 
   
   
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
               
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
   
0716130043971300000221.51.54.54.53.53.56.56.500
Hoitotyötä tukeva osaaminen
(Valitaan opintoja 32 op)
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Tietotekniikka ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Farmakologia 1 1
       
               
                       
Farmakologia 2 1  
       
                 
                   
Gerontologia ja geriatria 1
     
             
                           
Kirurgia 1  
       
                 
                   
Lastentaudit 1  
         
                   
               
Psykiatria 1  
         
                   
               
Sisätaudit 1
       
               
                       
Synnytysoppi ja naistentaudit 1  
       
                 
                   
Kardiologia 2  
         
                   
               
Neurologia 1    
           
                       
       
Traumatologia 2      
           
                         
   
Anestesiologia ja tehohoito 3      
           
                         
   
Lasten ensihoito 1  
         
                   
               
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                        
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                        
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                        
Englannin valmennuskurssi 3                                                        
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                        
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                        
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                        
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                        
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                        
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                        
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                        
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                        
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                        
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                        
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                        
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                        
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                        
Terapeuttinen leikki 3                                                        
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                        
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                        
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                        
Jalkakoulu 3                                                        
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                        
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                        
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                        
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                        
Silmäproteesi 3                                                        
Terveysliikunta 3