OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma > Ensihoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoidon koulutusohjelma

Syksy 2004

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                               
Kaikille yhteiset perusopinnot
()
                                                                               
Orientoituminen opiskeluun 2
         
                 
                                     
Tietotekniikka ja tiedonhankinta 2
         
                 
                                     
Viestintä 2
         
                 
                                     
Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen 2
         
                 
                                     
Yhteiskunta, työelämä ja yrittäjyys 3
         
                 
                                     
Vieraat kulttuurit 2
         
                 
                                     
Sosiaali- ja terveysalan ja kuntoutuksen koulutusohjelmien yhteiset opinnot
()
                                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ja kuntoutuksen koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 5
         
                 
                                     
15000007.57.50000000003.83.83.83.80000000000000000000
KIELIOPINNOT
                                                                               
Ruotsin kieli ja viestintä
()
                                                                               
Ruotsi I 2
         
                 
                                     
Ruotsi II 2
         
                 
                                     
Englannin kieli ja viestintä
()
                                                                               
Englanti I 2
         
                 
                                     
Englanti II 2
         
                 
                                     
600000330000000001.51.51.51.50000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                               
Hoitotyön perusteet
()
                                                                               
Kliinisen hoitotyön perusteet 8
         
                 
                                     
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 2
         
                 
                                     
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu I 8
         
                 
                                     
Anatomia ja fysiologia I 2
         
                 
                                     
Anatomia ja fysiologia II 2
         
                 
                                     
Farmakologia 2
         
                 
                                     
Kliininen mikrobiologia 2
         
                 
                                     
Psykologia I 1
         
                 
                                     
Patofysiologia 1 1
         
                 
                                     
Hoitotyön hoitotieteellinen perusta
()
                                                                               
Tutkimustyön perusteet I 3
         
                 
                                     
Hoitotyön eettiset ja teoreettiset perusteet 5
         
                 
                                     
Äkillisesti sairaan hoitotyö ensihoidossa
()
                                                                               
Äkillinen sairastuminen 3
         
                 
                                     
Kirurgia B 2
         
                 
                                     
Kliininen fysiologia 1
         
                 
                                     
Kliininen kemia ja hematologia 1
         
                 
                                     
Kliininen fysiikka ja laiteoppi 2
         
                 
                                     
Äkillisesti sairaan hoitotyö ensihoidossa -harjoittelu 8
         
                 
                                     
Ensihoidon perusvalmiudet
()
                                                                               
Ensihoidon perusvalmiudet 5
         
                 
                                     
Operatiivinen toiminta I 2
         
                 
                                     
Sisätaudit B 2
         
                 
                                     
Ensihoidon perusvalmiudet -harjoittelu 8
         
                 
                                     
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
()
                                                                               
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdeasiakkaan hoitotyö 4
         
                 
                                     
Psykiatria 1
         
                 
                                     
Kliininen psykologia 2
         
                 
                                     
Työnohjaus 2
         
                 
                                     
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdeasiakkaan hoitotyö -harjoittelu 8
         
                 
                                     
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
()
                                                                               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 5
         
                 
                                     
Lastentaudit 1
         
                 
                                     
Ravitsemustiede I 1
         
                 
                                     
Äitiyshuolto 1
         
                 
                                     
Synnytysoppi ja naistentaudit 1
         
                 
                                     
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö -harjoittelu V 8
         
                 
                                     
Iäkkäiden hoitotyö
()
                                                                               
Iäkkäiden hoitotyö 5
         
                 
                                     
Geriatria 1
         
                 
                                     
Sosiaalipolitiikka 1
         
                 
                                     
Asiakkaan/potilaan terveyttä ja selviytymistä edistävä hoitotyö
()
                                                                               
Aikuisen terveyttä edistävä hoitotyö 2
         
                 
                                     
Ravitsemustiede 2 2
         
                 
                                     
Tutkimustyön perusteet II 2
         
                 
                                     
Kuntoutumista ja selviytymistä edistävä hoitotyö 3
         
                 
                                     
Keskeiset ensihoitovalmiudet
()
                                                                               
Keskeiset ensihoitovalmiudet 5
         
                 
                                     
Neurologia ja toksikologia 2
         
                 
                                     
Farmakologia 2 2
         
                 
                                     
Patofysiologia 2 2
         
                 
                                     
Anestesiologia 3