OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Optometrian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Optometrian koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Saija Flinkkilä
Puh. 040 178 5154
Email: saija.flinkkila(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: >>

Tutkinnon profiili

Katso yleinen kuvaus koulutusohjelman internetsivuilta:
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/optometria/

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija osaa toimia optisen alan tehtävissä optikkona tehden näöntutkimuksia, piilolasisovituksia, seuloen silmäsairauksia sekä sovittaen silmälaseja ja muita näkemisen apuvälineitä. Hän osaa valita, myydä, valmistaa ja huoltaa silmälaseja.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Optometristi on näkemisen asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan on näöntutkimusten tekeminen ja silmäsairauksien seulominen. Hän myy, valmistaa ja huoltaa silmälaseja sekä sovittaa piilolaseja ja heikkonäköisten apuneuvoja. Työtehtäviä ovat esimerkiksi optikkona toimiminen yksityissektorilla optikkoliikkeessä tai sairaalassa, optikko julkisessa terveydenhuollossa, optisenalan tukkupuolen asiantuntija.

Jatko-opinnot

Ylempi AMK -tutkinto

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto