OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Optometrian koulutusohjelma > Optometrian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Optometrian koulutusohjelma

Kevät 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Optiikan ja optisten sovellusten osaaminen
                                                 
Geometrinen optiikka 6
     
           
                       
Visuaalinen optiikka 5
       
             
                     
Silmälasiteknologia 1 5
     
           
                         
Silmälasiteknologia 2 4
       
             
                   
Silmälasiteknologia 3 3  
       
               
                 
Silmälasien valmistaminen 6
     
           
                         
Silmälasien valmistaminen ja myynti, työelämäharjoittelu 3  
       
               
                 
Näköergonomia 6      
           
                       
 
2660617960006143726000000060
Kliinisen optometrian osaaminen
                                                 
Optometriset diagnostiset menetelmät 1 4
       
             
                     
Optometriset diagnostiset menetelmät 2 3  
       
               
                 
Optometriset diagnostiset menetelmät 3 5    
           
                     
     
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 1 3
       
             
                     
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 2 3  
       
               
                 
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 3 3  
         
                 
             
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 4 3    
         
                   
         
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 1, työelämäharjoittelu 3  
       
               
                 
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 2, työelämäharjoittelu 3  
         
                 
             
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 3, työelämäharjoittelu 3    
         
                   
         
Piilolasien sovittaminen 1 3  
         
                 
             
Piilolasien sovittaminen 2 3    
         
                   
         
Piilolasien sovittaminen 3 4    
           
                     
     
Näönkuntoutus 6      
           
                       
 
Näkemisen tutkiminen 1, työelämäharjoittelu 3    
         
                   
         
Näkemisen tutkiminen 2, työelämäharjoittelu 6    
           
                     
     
7182760799121560070909012015060
Ihmiskehon rakenteen ja toiminnan osaaminen
                                                 
Yleinen fysiologia ja anatomia 4
     
           
                         
Solu- ja mikrobiologia, biokemia, immunologia ja aseptiikka 4
       
             
                     
Patologia ja ensiapu 3  
         
                 
           
830044030004040001.51.5000000
Näkemisen fysiologian ja silmälääketieteen osaaminen
                                                 
Silmän anatomia ja fysiologia 3
       
             
                     
Näkemisen neurofysiologia 3  
       
               
                 
Näköjärjestelmän perusteet 4
       
             
                     
Binokulaarinen näkeminen 4  
       
               
                 
Näköhavainto ja sen tutkiminen 4  
       
               
                 
Silmälääketiede 4    
         
                   
         
Yleinen ja silmälääkkeiden farmakologia 4    
           
                     
     
Silmän anatomian ja fysiologian tutkiminen, työelämäharjoittelu 3      
           
                       
 
7118307110443007011000404030
Optometristi alansa kehittäjänä
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                         
Sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet optometrian näkökulmasta tarkasteltuna 3
     
           
                         
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
       
               
                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
         
                 
             
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
             
Ammatillinen englanti 3  
         
                 
             
12120012039000120003090000000
Optisen alan kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Asiakaspalvelu ja myyntityön psykologia 3
       
             
                     
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
           
                     
     
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Näkemisen tutkiminen/toiminta optisella alalla 1, työelämäharjoittelu 3  
         
                 
             
Näkemisen tutkiminen/Toiminta optisella alalla 2, työelämäharjoittelu 3      
           
                       
 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3  
         
                 
             
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
 
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
 
Optisen alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3    
           
                     
   
361912030610912003000601007.51.5120
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Metropolian vapaasti valittavat opinnot (2008-2013)
                                                 
Stressinhallinta ja tietoisuustaidot 3                                                  
Particle Flow ja Reactor - perusteet 3                                                  
Espanja 1 3                                                  
Espanja 2 3                                                  
Espanja 3 3                                                  
Espanja 4 3                                                  
Espanja 5: Työelämän kielitaitoa 3                                                  
Kiina 1 3                                                  
Japani 2 3                                                  
Japani 1 3                                                  
Japani 3 3                                                  
Japani 4 3                                                  
Ranska 1 3                                                  
Ranska 2 3                                                  
Ranska 3 3                                                  
Ranska 4 3                                                  
Saksa 1 3                                                  
Saksa 2 3                                                  
Saksa 3 3                                                  
Saksa 4 3                                                  
Venäjä 2 3                                                  
Venäjä 3 3                                                  
Venäjä 4 3                                                  
Viro 1 3                                                  
Viro 2 3                                                  
Viro 3 3                                                  
Viro 4 3                                                  
Italia 1 3                                                  
Italia 2 3                                                  
Suomea ulkomaalaisille 4 3                                                  
Suomea ulkomaalaisille 5 3                                                  
Finnish for Exchange Students 3                                                  
Finnish for exchange students 3                                                  
Portugali 1 3                                                  
Portugali 2 3                                                  
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Suomi toisena kielenä: sujuvasti suomeksi 3                                                  
Saksa 5: Työelämän kielitaitoa 3                                                  
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                  
Promootiotoiminta 3                                                  
Liikeranska 1 3                                                  
Opiskelijakuntatoiminta 6                                                  
Toiminta opiskelijayhdistyksessä 3                                                  
Opiskelijaedustajana toimiminen 3                                                  
Hyvinvointi ja turvallisuus 3                                                  
English Conversation Intermediate 3                                                  
Ranska 5: Työelämän kielitaitoa 3