OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Optometrian koulutusohjelma > Optometrian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Optometrian koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Optiikan ja optisten sovellusten osaaminen
                                                 
Geometrinen optiikka 5
     
           
                         
Visuaalinen optiikka 5
       
             
                     
Silmälasiteknologia 1 5
     
           
                         
Silmälasiteknologia 2 5
       
             
                     
Silmälasiteknologia 3 3  
       
               
                 
Silmälasien valmistaminen 6
     
           
                         
Silmälasien valmistaminen ja myynti, työelämäharjoittelu 3  
       
               
                 
Näköergonomia 6      
           
                       
 
266061610600061601006000000060
Kliinisen optometrian osaminen
                                                 
Optometriset diagnostiset menetelmät 1 4
       
             
                     
Optometriset diagnostiset menetelmät 2 3  
       
               
                 
Optometriset diagnostiset menetelmät 3 5    
           
                     
     
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 1 3
       
             
                     
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 2 3  
       
               
                 
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 3 3  
         
                 
             
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 4 3    
         
                   
         
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 1, työelämäharjoittelu 3  
       
               
                 
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 2, työelämäharjoittelu 3  
         
                 
             
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 3, työelämäharjoittelu 3    
         
                   
         
Piilolasien sovittaminen 1 3  
         
                 
             
Piilolasien sovittaminen 2 3    
         
                   
         
Piilolasien sovittaminen 3 4    
           
                     
     
Näönkuntoutus 6      
           
                       
 
Näkemisen tutkiminen 1, työelämäharjoittelu 3    
         
                   
         
Näkemisen tutkiminen 2, työelämäharjoittelu 6    
           
                     
     
7182760799121560070909012015060
Ihmiskehon rakenteen ja toiminnan osaaminen
                                                 
Yleinen fysiologia ja anatomia 4
     
           
                         
Solu- ja mikrobiologia, biokemia, immunologia ja aseptiikka 4
       
             
                     
Patologia, epidemiologia ja biostatistiikan perusteet 3  
         
                 
             
8300440300040400030000000
Näkemisen fysiologian ja silmälääketieteen osaaminen
                                                 
Silmän anatomia ja fysiologia 3
       
             
                     
Näkemisen neurofysiologia 3  
       
               
                 
Näköjärjestelmän perusteet 4
       
             
                     
Binokulaarinen näkeminen 4  
       
               
                 
Näköhavainto ja sen tutkiminen 4  
       
               
                 
Silmälääketiede 4    
         
                   
         
Yleinen ja silmälääkkeiden farmakologia 4    
           
                     
     
Silmän anatomian ja fysiologian tutkiminen, työelämäharjoittelu 3      
           
                       
 
7118307110443007011000404030
Optometristi alansa kehittäjänä
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                         
Sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet optometrian näkökulmasta tarkasteltuna 3
     
           
                         
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
       
               
                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
         
                 
             
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
             
Ammatillinen englanti 3  
         
                 
             
12120012039000120003090000000
Optisen alan kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Asiakaspalvelu ja myyntityön psykologia 3
       
             
                     
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
           
                     
     
Optisen alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3    
           
                     
     
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Näkemisen tutkiminen/toiminta optisella alalla 1, työelämäharjoittelu 3  
         
                 
             
Näkemisen tutkiminen/Toiminta optisella alalla 2, työelämäharjoittelu 3      
           
                       
 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3  
         
                 
             
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
 
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
 
3619120306109120030006010090120
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6356542732312927262827320310290270260280270

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Optometrian koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Optometristi (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Katso yleinen kuvaus koulutusohjelman internetsivuilta:
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/optometria/

Keskeiset oppimistulokset
Opiskelija osaa toimia optisen alan tehtävissä optikkona tehden näöntutkimuksia, piilolasisovituksia, seuloen silmäsairauksia sekä sovittaen silmälaseja ja muita näkemisen apuvälineitä. Hän osaa valita, myydä, valmistaa ja huoltaa silmälaseja.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Optometristi on näkemisen asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan on näöntutkimusten tekeminen ja silmäsairauksien seulominen. Hän myy, valmistaa ja huoltaa silmälaseja sekä sovittaa piilolaseja ja heikkonäköisten apuneuvoja. Työtehtäviä ovat esimerkiksi optikkona toimiminen yksityissektorilla optikkoliikkeessä tai sairaalassa, optikko julkisessa terveydenhuollossa, optisenalan tukkupuolen asiantuntija.

Pääsy jatko-opintoihin
Ylempi AMK -tutkinto

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen
Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Tuija Ruismäki
Yhteystiedot: Koulutusvastaava Saija Flinkkilä
PL 4033, 00079 Metropolia
Puh. +358 20 783 5843