OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Optometrian koulutusohjelma > Optometristi (AMK)
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Optometristi (AMK)

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Optiikan ja optisten sovellusten osaaminen
                                                 
Silmälasiteknologia
                                                 
Silmälasiteknologia 1 4
     
           
                         
Silmälasiteknologia 2 4
       
             
                     
Silmälasiteknologia 3 5  
       
               
                 
Visuaalinen optiikka 6
       
             
                     
Geometrinen optiikka 4
     
           
                         
Silmälasien valmistaminen 6
     
           
                         
Silmälasien valmistaminen ja myynti, työelämäharjoittelu 3  
       
               
                 
Näköergonomia 6      
           
                       
 
248061410800061401008000000060
Näkemisen kehittymisen ja tutkimisen osaaminen
                                                 
Optometriset diagnostiset menetelmät
                                                 
Optometriset diagnostiset menetelmät 1 4
       
             
                     
Optometriset diagnostiset menetelmät 2 3  
       
               
                 
Optometriset diagnostiset menetelmät 3 3    
           
                     
     
Optometrinen näöntutkimus– kliininen optometria
                                                 
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 1 3
       
             
                     
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 2 3  
       
               
                 
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 3 3  
         
                 
             
Optometrinen näöntutkimus – kliininen optometria 4 3    
         
                   
         
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen
                                                 
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 1, työelämäharjoittelu 3  
       
               
                 
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 2, työelämäharjoittelu 3  
         
                 
             
Silmän virhetaittoisuuden tutkiminen 3, työelämäharjoittelu 3    
         
                   
         
Piilolasien sovittaminen
                                                 
Piilolasien sovittaminen 1 3  
         
                 
             
Piilolasien sovittaminen 2 3    
         
                   
         
Piilolasien sovittaminen 3 3    
           
                     
     
Näkemisen tutkiminen
                                                 
Näkemisen tutkiminen 1, työelämäharjoittelu 3    
         
                   
         
Näkemisen tutkiminen 2, työelämäharjoittelu 6    
           
                     
     
Näönkuntoutus 6      
           
                       
 
7182460799121260070909012012060
Ihmiskehon rakenteen ja toiminnan osaaminen
                                                 
Solubiologian ja biokemian perusteet 3
     
           
                         
Yleinen fysiologia ja anatomia 4
       
             
                     
Solu- ja mikrobiologia, immunologia ja aseptiikka 4  
       
               
                 
Patologia, epidemiologia ja biostatistiikan perusteet 3  
         
                 
             
7700344300030404030000000
Näkemisen fysiologian ja silmälääketieteen osaaminen
                                                 
Näköjärjestelmän anatomia ja fysiologia
                                                 
Näköjärjestelmän anatomia ja fysiologia 1 4
       
             
                     
Näköjärjestelmän anatomia ja fysiologia 2 8  
       
               
                 
Silmän anatomia 3
     
           
                         
Silmän fysiologia ja biokemia 3
       
             
                     
Silmälääketiede 4    
         
                   
         
Yleinen ja silmälääkkeiden farmakologia 4    
           
                     
     
Silmän anatomian ja fysiologian tutkiminen, työelämäharjoittelu 3      
           
                       
 
10883378044330708000404030
Optometristi alansa kehittäjänä
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                         
Sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet optometrian näkökulmasta tarkasteltuna 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3  
         
                 
             
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
             
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
       
               
                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
         
                 
             
12120012039000120003090000000
Optisen alan kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Yrittäjyys, yritystoiminta ja asiakaspalvelu
                                                 
Asiakaspalvelu ja myyntityön psykologia 3
       
             
                     
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
           
                     
     
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3  
         
                 
             
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
 
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
 
Näkemisen tutkiminen/Toiminta optisella alalla
                                                 
Näkemisen tutkiminen/toiminta optisella alalla 1, työelämäharjoittelu 3  
         
                 
             
Näkemisen tutkiminen/Toiminta optisella alalla 2, työelämäharjoittelu 3      
           
                       
 
Optisen alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3    
           
                     
     
Innovaatioprojektiopinnot 10    
         
                   
         
3619120306109120030006010090120
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6359512732313227262527320310320270260250270

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Optometrian koulutusohjelma kouluttaa näkemisen asiantuntijoita pääsääntöisesti terveydenhuollon yksityissektorin palvelukseen.
Optometristi on näkemisen asiantuntija. Tämän eksperttialueensa lisäksi hän hallitsee liike-elämässä toimimisen periaatteet ja hänellä on kyky kohdata erilaisia ihmisiä. Hän osaa soveltaa omaa osaamista työelämän muutoksessa.

Koulutusohjelman tavoitteena on luoda opiskelijalle monipuolinen, kansainvälinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö optometristin ammattitaidon kehittymiselle. Opiskelijalle kehittyy koulutuksen aikana selkeä ammatti-identiteetti ja –etiikka toimia itsenäisesti osana eurooppalaista näönhuoltoa yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Opiskelijalle syntyy kiinnostus kehittää omaa ammattitaitonsa sekä toimia oman alansa arvioijana ja kehittäjänä. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet toimia liike-elämän asiakaspalvelu- ja johtotehtävissä.