OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Suun terveydenhuollon koulutusohjelma > Suun terveydenhuollon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Suun terveydenhuollon koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1.Teema:Terveyden edistäminen ja suunterveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Suuhygienistin kulttuuriosaaminen
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Suuhygienisti ammatillisena vaikuttajana 4
     
           
                       
Tietotekniikka ja viestintä 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Terveyden edistäminen suunterveydenhoitotyössä
                                                 
Terveyden edistäminen 3
     
           
                       
Pikkulasten terveysvalmennus moniammatillisena yhteistyönä 3
       
             
                   
Suun omahoidon ja suusairauksien ehkäisyn menetelmät 3
     
           
                       
Ravitsemushoito ja suun terveys 3
     
           
                       
Suunterveydenhoitotyö
                                                 
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                       
Mikrobiologia ja immunologia 3
     
           
                       
Kariologia ja parodontologia I 3
     
           
                       
Orientoiva suun terveydenhoitotyö 6
     
           
                       
Biotieteiden perusteet 3
       
             
                   
Osallistuvan suun terveydenhoitotyön menetelmät 4
       
             
                   
Osallistuva suun terveydenhoitotyö suun terveydenhuollon tiimissä 5
       
             
                   
Proteettinen ja kirurginen suun terveydenhoitotyö simulaatioympäristössä 4
       
             
                   
Suunterveydenhoitotyön kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                 
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 4
       
             
                   
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                  
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                  
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                  
Englannin valmennuskurssi 3                                                  
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                  
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                  
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                  
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                  
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                  
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                  
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                  
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                  
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                  
Terapeuttinen leikki 3                                                  
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                  
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                  
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                  
Jalkakoulu 3                                                  
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                  
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                  
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                  
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                  
Silmäproteesi 3                                                  
Terveysliikunta 3                                                  
Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta 3                                                  
Työnohjaus työn kehittämisen menetelmänä 3                                                  
Tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen ja dissektio 3                                                  
Käytännönläheinen ruotsi ja englanti optikon työssä 3                                                  
Muistelutyö ja narratiiviset menetelmät vanhustyössä 3                                                  
Optiikan laskuharjoitukset optometristiopiskelijoille verkko-opiskeluna 3                                                  
Lääkehoidon perusteet sosiaalialalla 3                                                  
Sosiaalinen media 3                                                  
Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3                                                  
Voimavaralähtöiset menetelmät muistisairaan ihmisen kuntoutuksessa ja hoidossa 3                                                  
Triggerpiste ja pehmytkudostekniikat 1                                                  
Toiminnallinen elämäntarinamenetelmä kuntoutuksessa 3                                                  
Valokuvan menetelmät sosiokulttuurisen innostamisen työvälineinä 3                                                  
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa 3                                                  
Traumaattiset kriisit ja henkinen tuki 3                                                  
Luovat menetelmät 3                                                  
Silmälasikehykset tutuiksi 3                                                  
Dysfagia - nielemisvaikeudet 3                                                  
Diagnostisen ultraäänen turvallisuus 1                                                  
Radiografiatyön täydentävät opinnot 3                                                  
Terveysalan suomen intensiivikurssi 3                                                  
Natiivikuvausten harjoittelu oppilaitoksessa 3                                                  
Traumakuvantaminen 3                                                  
Potilastietojen rakenteinen kirjaaminen sähköisessä Uranus -potilastietojärjestelmässä 2                                                  
Synnyttäjän omat voimavarat käyttöön - vaihtoehtoja synnytyskivunlievitykseen 3                                                  
Hoitotyön historia Suomessa ja maailmalla 3                                                  
Tasapainon hallinta Basic Body Awareness Therapy –periaatteiden mukaan 3                                                  
Arvot toimintamme takana 3                                                  
Elämäntapaohjausta verkossa 4                                                  
Kehitysmaaopinnot ja työskentely kehitysmaissa 3                                                  
Kestävä kehitys 3                                                  
Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen 3                                                  
Sjukhussvenska 3                                                  
Ruotsia Tukholmassa - Svenska i Stockholm 3                                                  
Neuropsykiatria 3                                                  
Tietoisuustaidoilla terveyttä ja hyvinvointia 3                                                  
Tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen diagnostiikka ja manuaalinen hoito 3                                                  
Moniammatillinen kävelyn arviointi ja analysointi 3                                                  
Manuaalinen terapia 2 3                                                  
Liikunta ikääntyneiden toimintakyvyn tukena 3                                                  
Rentoutuminen 3                                                  
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi 3                                                  
Palpaatiotaidot 3                                                  
AAC, Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 3                                                  
Työnohjaus osana työn kehittämistä 5                                                  
Tilastollinen tutkimuskurssi 1                                                  
Kaunis hymy 3                                                  
Suunterveydenedistämisprojekti asepalvelukseen astuville 3                                                  
Rokotusosaaminen 3                                                  
Liikunta lapsen ja nuoren kehityksen ja toiminnan edistäjänä ja tukena-psykomotorinen näkökulma 3                                                  
Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa 3                                                  
Tietoisuustaidot, arvot ja luovat menetelmät 3                                                  
Muistisairaan vanhuksen asumisen tukeminen ja palvelutarpeiden arviointi 3                                                  
Kehotietoisuus fysioterapiassa Basic Body Awareness Therapy -periaatteiden mukaan 3                                                  
Luottamus työntekijän, työyhteisön ja asiakkaan voimavarana 4                                                  
Traditional Chinese Medicine 2                                                  
Masentuneen auttaminen 3                                                  
Psykomotoriikka ei katso ikää - liikunnasta iloa kaiken ikäisille 3