OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bioanalytiikan koulutusohjelma > Bioanalytiikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bioanalytiikan koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Bioanalytiikan perehtyjä
(Valitaan opintoja 61 op)
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Ammatillisen asiantuntijan suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3
       
             
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
       
             
                   
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 2
       
             
                   
Matematiikka 3
     
         
                   
Fysiikka 1 1
       
             
                   
Laboratoriomenetelmät-, välineet ja työtavat 5
       
             
                   
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 7
     
           
                       
Solubiologia ja perimä 5
       
             
                   
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 4
     
         
                   
Ensiapu ja kliiniset hoitotoiminnot 3
     
           
                       
Opettaminen ja ohjaaminen 3
       
             
                   
Preanalytiikka ja asiakaspalvelu 8
     
         
                   
Terveydenhuollon laboratoriotoiminta 4
     
           
                       
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 4
       
             
                   
6400030.533.50000015.315.316.816.80000000000
Bioanalytiikan harjaantuja 1
                                                 
Orgaaninen kemia 2  
       
               
               
Fysiikka 2 2  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3  
         
                 
           
Biokemia 5  
       
             
           
Kliinisen biokemian tutkimukset 12  
       
             
           
Immunologia 4  
       
               
               
Kliinisen hematologian tutkimukset 5  
         
                 
           
Immunohematologian tutkimukset 3  
       
               
               
Solumorfologia 6  
       
               
               
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 4  
         
                 
           
Sisätaudit 1  
       
               
               
Farmakologia 1 1  
       
               
               
Farmakologia 2 1  
       
               
               
Kirurgia 1  
       
               
               
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2 12  
         
                 
           
062000029.532.5000000014.814.816.316.3000000
Bioanalytiikan harjaantuja 2
                                                 
Kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen ja neurofysiologian tutkimukset 8    
         
                   
       
Kliinisen histologian ja sytologian tutkimukset 8    
         
                 
   
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 9    
         
                 
   
Perimän tutkimukset 4    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 3 15    
           
                     
   
00570000030.526.500000000015.315.313.313.300
Bioanalytiikan osaaja ja kehittäjä
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Bioanalyytikon työelämäosaaminen 3      
           
                       
Johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys 5      
           
                       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                  
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                  
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                  
Englannin valmennuskurssi 3                                                  
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                  
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                  
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                  
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                  
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                  
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                  
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                  
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                  
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                  
Terapeuttinen leikki 3                                                  
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                  
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                  
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                  
Jalkakoulu 3                                                  
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                  
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                  
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                  
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                  
Silmäproteesi 3                                                  
Terveysliikunta 3                                                  
Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta 3                                                  
Työnohjaus työn kehittämisen menetelmänä 3                                                  
Tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen ja dissektio 3                                                  
Käytännönläheinen ruotsi ja englanti optikon työssä 3                                                  
Muistelutyö ja narratiiviset menetelmät vanhustyössä 3                                                  
Optiikan laskuharjoitukset optometristiopiskelijoille verkko-opiskeluna 3                                                  
Lääkehoidon perusteet sosiaalialalla 3                                                  
Sosiaalinen media 3                                                  
Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3                                                  
Voimavaralähtöiset menetelmät muistisairaan ihmisen kuntoutuksessa ja hoidossa 3                                                  
Triggerpiste ja pehmytkudostekniikat 1                                                  
Toiminnallinen elämäntarinamenetelmä kuntoutuksessa 3                                                  
Valokuvan menetelmät sosiokulttuurisen innostamisen työvälineinä 3                                                  
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa 3                                                  
Traumaattiset kriisit ja henkinen tuki 3                                                  
Luovat menetelmät 3                                                  
Silmälasikehykset tutuiksi 3                                                  
Dysfagia - nielemisvaikeudet 3                                                  
Diagnostisen ultraäänen turvallisuus 1                                                  
Radiografiatyön täydentävät opinnot 3                                                  
Terveysalan suomen intensiivikurssi 3                                                  
Natiivikuvausten harjoittelu oppilaitoksessa 3                                                  
Traumakuvantaminen 3                                                  
Potilastietojen rakenteinen kirjaaminen sähköisessä Uranus -potilastietojärjestelmässä 2                                                  
Synnyttäjän omat voimavarat käyttöön - vaihtoehtoja synnytyskivunlievitykseen 3                                                  
Hoitotyön historia Suomessa ja maailmalla 3                                                  
Tasapainon hallinta Basic Body Awareness Therapy –periaatteiden mukaan 3                                                  
Arvot toimintamme takana 3                                                  
Elämäntapaohjausta verkossa 4                                                  
Kehitysmaaopinnot ja työskentely kehitysmaissa 3                                                  
Kestävä kehitys 3