OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Toimintaterapian koulutusohjelma > Toimintaterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Toimintaterapian koulutusohjelma

Kevät 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Toiminta, terveys ja hyvinvointi ihmisen elämässä
                                                 
Ihmisen toiminta 6
     
           
                       
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet ja toiminnot 3
     
           
                         
Hermoston rakenteet ja toiminnot 4
     
             
                       
Ensiapu 1
     
             
                       
Patofysiologia 1
       
             
                     
Neurologia 1
       
             
                     
Fysiatria ja tules -sairaudet 1
       
             
                     
Lastenneurologia 1  
       
               
                 
Psykiatria 1  
       
               
                 
Geriatria 1  
       
               
                 
Psykologian näkökulmia ihmisen toimintaan 3
       
             
                     
Toimintaterapian näkökulma kehitykseen 1  
       
               
                 
Kliininen neuropsykologia 1  
       
               
                 
Gerontologia 1  
       
               
                 
Toimintaterapia eilen, tänään, huomenna 3      
           
                         
206031466000377606000000003
Osallistuminen, yhteiskunta ja ympäristöt
                                                 
Ihminen ympäristöissään 1 4
     
             
                       
Ihminen ympäristöissään 2 3
       
             
                     
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti 6    
         
                   
         
Harjoittelu 4. Toimintaterapia yhteisöissä ja yhteiskunnassa 12    
           
                     
     
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4    
         
                     
       
70220430010120043000006412000
Terapiasuhde ja ammatillinen kasvu
                                                 
Toimintaterapia ammattina ja oman persoonan käyttö toimintaterapiassa 3
     
             
                       
Terapiasuhteen keskeiset tekijät 3  
       
                 
               
Kumppanuus toimintaterapiassa 3  
         
                 
             
Psykodynaamiset tekijät terapiasuhteessa 3    
           
                     
     
3630303303003000330003000
Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointi
                                                 
Toimintakyvyn tutkimus ja toimintamahdollisuuksien arviointi 1 7
       
               
                   
Harjoittelu 1. Toimintakyvyn arviointi 4
       
               
                   
Toimintakyvyn tutkimus ja toimintamahdollisuuksien arviointi 2 4
       
               
                   
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
             
                     
1800001800000003150000000000
Toiminnan terapeuttinen käyttö ja toimintamahdollisuuksien edistäminen
                                                 
Terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä 9  
       
               
                 
Harjoittelu 2. Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 12  
       
                 
               
Terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa 7  
         
                 
             
Terapeuttinen toiminta ryhmissä 1 5  
         
                 
             
Harjoittelu 3. Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 12  
         
                   
           
Vaihtoehtoiset toimintaterapian opinnot 4    
         
                     
       
Syventävät terapeuttiset toiminnat 3    
           
                       
   
Terapeuttinen toiminta ryhmissä 2 3      
           
                       
 
0457300212443300009121212040330
Toimintaterapian kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan opintoja 67 op)
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3
       
             
                     
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
             
                       
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
         
                   
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3    
           
                       
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                     
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                       
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
 
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Toimintaterapian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3      
           
                       
 
Työyhteisötaidot, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen 5      
           
                         
Yritystoiminta 3      
           
                         
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                  
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                  
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                  
Englannin valmennuskurssi 3                                                  
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                  
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                  
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                  
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                  
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                  
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                  
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                  
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                  
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                  
Terapeuttinen leikki 3                                                  
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                  
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                  
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                  
Jalkakoulu 3                                                  
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                  
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                  
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                  
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                  
Silmäproteesi 3                                                  
Terveysliikunta 3                                                  
Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta 3                                                  
Työnohjaus työn kehittämisen menetelmänä 3                                                  
Tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen ja dissektio 3                                                  
Käytännönläheinen ruotsi ja englanti optikon työssä 3                                                  
Muistelutyö ja narratiiviset menetelmät vanhustyössä 3                                                  
Optiikan laskuharjoitukset optometristiopiskelijoille verkko-opiskeluna 3                                                  
Lääkehoidon perusteet sosiaalialalla 3                                                  
Sosiaalinen media 3                                                  
Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3                                                  
Voimavaralähtöiset menetelmät muistisairaan ihmisen kuntoutuksessa ja hoidossa 3                                                  
Triggerpiste ja pehmytkudostekniikat 1                                                  
Toiminnallinen elämäntarinamenetelmä kuntoutuksessa 3                                                  
Valokuvan menetelmät sosiokulttuurisen innostamisen työvälineinä 3                                                  
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa 3                                                  
Traumaattiset kriisit ja henkinen tuki 3                                                  
Luovat menetelmät 3                                                  
Silmälasikehykset tutuiksi 3                                                  
Dysfagia - nielemisvaikeudet 3                                                  
Diagnostisen ultraäänen turvallisuus 1                                                  
Radiografiatyön täydentävät opinnot 3                                                  
Terveysalan suomen intensiivikurssi 3