OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Toimintaterapian koulutusohjelma > Toimintaterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Toimintaterapian koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Toiminta, terveys ja hyvinvointi ihmisen elämässä
                                                 
Ihmisen toiminta 6
     
           
                         
Ihmisen terveys, hyvinvointi ja toiminta 1 3
     
             
                       
Ihmisen terveys, hyvinvointi ja toiminta 2 12
       
             
                     
Ihmisen terveys, hyvinvointi ja toiminta 3 6  
       
               
                 
Toimintaterapia eilen, tänään, huomenna 3      
           
                         
2160391260003631206000000003
Osallistuminen, yhteiskunta ja ympäristöt
                                                 
Ihminen ympäristöissään 6
     
             
                       
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti 6    
         
                   
         
Harjoittelu 4. Toimintaterapia yhteisöissä ja yhteiskunnassa 12    
           
                     
     
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4    
         
                   
         
602206000101200600000010012000
Terapiasuhde ja ammatillinen kasvu
                                                 
Toimintaterapia ammattina ja oman persoonan käyttö toimintaterapiassa 3
     
             
                       
Terapiasuhteen keskeiset tekijät 3  
       
                 
               
Kumppanuus toimintaterapiassa 3  
         
                 
             
Psykodynaamiset tekijät terapiasuhteessa 3    
           
                     
     
3630303303003000330003000
Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointi
                                                 
Toimintakyvyn tutkimus ja toimintamahdollisuuksien arviointi 1 7
       
               
                   
Harjoittelu 1. Toimintakyvyn arviointi 4
       
               
                   
Toimintakyvyn tutkimus ja toimintamahdollisuuksien arviointi 2 4
       
               
                   
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
             
                     
1800001800000003150000000000
Toiminnan terapeuttinen käyttö ja toimintamahdollisuuksien edistäminen
                                                 
Terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä 9  
       
               
                 
Harjoittelu 2. Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 12  
       
                 
               
Terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa 7  
         
                 
             
Terapeuttinen toiminta ryhmissä 1 5  
         
                 
             
Harjoittelu 3. Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 12  
         
                   
           
Vaihtoehtoiset toimintaterapian opinnot 4    
         
                     
       
Syventävät terapeuttiset toiminnat 3    
           
                       
   
Terapeuttinen toiminta ryhmissä 2 3      
           
                       
 
0457300212443300009121212040330
Toimintaterapian kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan opintoja 67 op)
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3
     
             
                       
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                         
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
         
                   
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3    
           
                       
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                     
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                       
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
 
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Toimintaterapian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3      
           
                       
 
Työyhteisötaidot, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen 5      
           
                         
Yritystoiminta 3      
           
                         
123222012003166209300000351106128
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060542630303030302426151515151515151515151591511

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Toimintaterapian koulutusohjelma

Suoritettavat tutkinnot
Toimintaterapian koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Metropolian yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta
www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/toimintaterapia

Keskeiset oppimistulokset
Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Toimintaterapeutit työskentelevät kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Lisäksi toimintaterapeutit toimivat yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä, projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Pääsy jatko-opintoihin
Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet löytyvät koulutusohjelman opetussuunnitelman ajoitussuunnitelmasta >>

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan kurssin alussa kurssin suoritustavoista ja arvioinnista.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen
Kurssit toteutetaan pääosin lähiopetuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Helena Launiainen puh. 020 783 5891
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi