OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Toimintaterapian koulutusohjelma > Toimintaterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Toimintaterapian koulutusohjelma

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Asiakas
                                                 
Toimintaterapian lähtökohdat 5
     
           
                         
Tuki- ja liikuntaelimet, toiminnallinen anatomia 4
       
             
                     
Hermosto, neuroanatomia ja -fysiologia 3
     
           
                         
Psykologinen näkökulma 3
       
             
                     
Lääketieteellinen näkökulma 5
   
     
 
 
 
             
Kuntoutuja erilaisissa elämäntilanteissa 5
     
           
                         
Kuntoutuja hyvinvointipalvelujen verkostoissa 5    
         
                   
         
22.52.55014.38.31.31.350014.308.301.301.30500000
Toiminta
                                                 
Toiminta ilmiönä toimintaterapiassa 4
     
           
                         
Terapeuttisen toiminnan perusteet 3
       
             
                     
Terapeuttisen toiminnan sovellus 1 4  
       
             
 
             
Terapeuttisen toiminnan sovellus 2 4    
       
 
               
     
 
Ryhmät toimintaterapiassa 3
       
             
                     
10422462220240602020200020
Ympäristö
                                                 
Yhteiskunta ja ympäristö toimintakyvyn mahdollistajana ja estäjänä 1 4
       
             
                     
Yhteiskunta ja ympäristö toimintakyvyn mahdollistajana ja estäjänä 2 3  
     
           
 
 
         
Ortoosit 3  
       
             
 
             
4510042.52.510000402.502.50100000
Minän tietoinen käyttö
                                                 
Toimintaterapeutin ammatillinen kasvu, oppiminen ja ohjaus 4
 
 
 
 
     
 
 
Draama 3
     
         
 
                     
Terapiasuhde 3
       
             
                     
7.31.30.70.72.25.20.70.700.70.72.205.200.700.70000.700.70
Toimintaterapiaprosessi
                                                 
Johdanto toimintaterapiaprosessiin 3
     
           
                         
Iäkkäiden toimintaterapia 8  
       
               
                 
Iäkkäiden toimintaterapiaharjoittelu 11  
       
               
                 
Työikäisten toimintaterapia 8  
         
                 
             
Työikäisten toimintaterapiaharjoittelu 11  
         
                 
             
Lasten toimintaterapia 5    
         
                   
         
Nuorten toimintaterapia 3    
         
                   
         
Lasten tai nuorten toimintaterapiaharjoittelu 11    
         
                   
         
Vaihtoehtoiset toimintaterapian opinnot 3    
           
                     
     
Vaihtoehtoinen harjoittelu 9    
           
                     
     
Toimintaterapian filosofian, historian ja teorian syventävät opinnot 3      
           
                       
 
33831330191919123300019019019012030
Ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
   
 
       
     
                 
Työelämän ruotsi 3
       
             
                     
Ammatillinen englanti 3
       
             
                     
Oman työn kehittäminen 5      
           
                       
 
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                       
 
Innovaatioprojekti 10    
         
                 
 
     
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3  
       
               
                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
         
                 
             
Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmät 3    
           
                     
     
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
     
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
13.57.520167.564.53515167.50604.503050150160
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10
   
 
     
 
 
     
     
2.552.5002.52.52.502.50002.502.502.50002.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62.863.362.221.7313232.5313230.221.731032032.5031032030.2021.70

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaterapian asiantuntijoita, jotka työskentelevät monialaisten työryhmien jäseninä ymmärtäen yhteistyön merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien edistämisessä. Koulutusohjelmasta valmistuvat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaterapiaa asiakkaiden toiminnallisista ja terveydellisistä tarpeista lähtien. He perustavat työskentelynsä toimintaterapian uusimpiin teorioihin ja näyttöön perustuvaan käytäntöön. Opintojen myötä opiskelijat löytävät innovatiivisia terapeuttisen toiminnan sovelluksia yksilö- ja ryhmätilanteisiin. He osaavat edistää eri-ikäisten ihmisten osallistumista päivittäisissä elinympäristöissään.

Innovaatioprojektiopintojen ja kehittämishankkeisiin integroidun oppimisen myötä opiskelijat osaavat tehdä kehitystyötä yhteiskehittelynä: he pystyvät tunnistamaan ja keskustelemaan työelämän kehittämistarpeista sekä löytämään niihin ratkaisuja yhteistyössä työelämän ja opettajien kanssa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ihmisten toimintaa, osallistumista ja hyvinvointia koskettavia ilmiöitä ovat väestön monikulttuurisuus, ikääntyminen ja syrjäytymiseen liittyvät ongelmat.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu toimintaterapeutin osaamisalueisiin, joita ovat: asiakas, toiminta, ympäristö, minän tietoinen käyttö, terapiaprosessi sekä ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa. Opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat yhdessä ja siten harjoittelu toteutuu erilaisissa toimintaympäristöissä ja opintojaksoissa. Koulutusohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.