OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Toimintaterapian koulutusohjelma > Toimintaterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Toimintaterapian koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Asiakas
                                                 
Toimintaterapian lähtökohdat 5
     
           
                       
Tuki- ja liikuntaelimet, toiminnallinen anatomia 4
       
             
                   
Hermosto, neuroanatomia ja -fysiologia 3
     
           
                       
Psykologinen näkökulma 3
     
           
               
Lääketieteellinen näkökulma 5
     
         
           
Kuntoutuja erilaisissa elämäntilanteissa 5
     
         
                   
Kuntoutuja hyvinvointipalvelujen verkostoissa 5  
       
             
           
14.75.3007.17.632.30003.53.53.83.81.51.51.21.2000000
Toiminta
                                                 
Toiminta ilmiönä toimintaterapiassa 4
     
           
                       
Terapeuttisen toiminnan perusteet 3
       
             
                   
Terapeuttisen toiminnan sovellus 1 4  
       
             
           
Terapeuttisen toiminnan sovellus 2 4    
       
 
               
   
Ryhmät toimintaterapiassa 3
     
           
               
5.73.71.31.32.732.31.31.301.31.31.41.51.51.21.20.70.70.70.7000.70.7
Ympäristö
                                                 
Yhteiskunta ja ympäristö toimintakyvyn mahdollistajana ja estäjänä 1 4
       
             
                   
Yhteiskunta ja ympäristö toimintakyvyn mahdollistajana ja estäjänä 2 3  
     
           
       
Ortoosit 3  
       
             
           
2.73.30.7002.71.71.70.700001.31.40.80.80.80.80.30.30000
Minän tietoinen käyttö
                                                 
Toimintaterapeutin ammatillinen kasvu, oppiminen ja ohjaus 4
 
   
Draama 3
     
         
                   
Terapiasuhde 3
     
           
               
4.01.70.30.71.72.31.30.30.300.70.80.81.21.20.70.70.20.20.20.2000.30.3
Toimintaterapiaprosessi
                                                 
Johdanto toimintaterapiaprosessiin 3
     
         
                   
Iäkkäiden toimintaterapia 8  
       
               
               
Iäkkäiden toimintaterapiaharjoittelu 11  
       
               
               
Työikäisten toimintaterapia 8  
         
                 
           
Työikäisten toimintaterapiaharjoittelu 11  
         
                 
           
Lasten toimintaterapia 5    
         
                   
       
Nuorten toimintaterapia 3    
         
                   
       
Lasten tai nuorten toimintaterapiaharjoittelu 11    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset toimintaterapian opinnot 3    
           
                     
   
Vaihtoehtoinen harjoittelu 9    
           
                     
   
Toimintaterapian filosofian, historian ja teorian syventävät opinnot 3      
           
                       
225.220.721112.612.612.7820.50.50.50.56.46.26.46.26.46.34411
Ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa
                                                 
Orientoivat opinnot 3                                                  
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                       
Oman työn kehittäminen 5      
           
                       
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
       
             
                   
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
         
                 
           
Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmät 3    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
           
                     
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                 
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
8213.412.744025.38.012.7222200112.72.74.04.16.46.3
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10  
   
   
       
       
022.72002002.7200001100001.31.411
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37.143.239.118.716.520.622.920.220.318.718.78.18.210.310.411.611.410.310.110.310.29.39.59.49.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön.

Toimintaterapian tarkoituksena on edistää ja parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja osallistumista tasa-arvoisena jäsenenä yhteiskuntaan.

Toimintaterapiassa mahdollistetaan asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista omien toimintamahdollisuuksiensa rajoissa. Asiakaslähtöisyys, terapiasuhde ja merkitykselliset toiminnat ovat keskeisessä asemassa toimintaterapeutin työssä.

Toimintaterapeutti kykenee ja on halukas moniammatilliseen yhteistyöhön, hän haluaa kehittää itseään ja työtään. Hänellä on valmiudet toimia paikallistasolla ja kansainvälisesti vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja ihmisten terveyteen.

Opetussuunnitelma perustuu juonteisiin, joita ovat: asiakas, toiminta, ympäristö, minän tietoinen käyttö, terapiaprosessi sekä ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa. Opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat yhdessä. Harjoittelu voi tapahtua hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja opintojaksoissa.

Opetussuunnitelma noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia toimintaterapeuttien kouluttamiseksi.

Toimintaterapeutit ovat korkeasti koulutettuja kuntoutuksen asiantuntijoita, jotka työskentelevät monialaisissa työryhmissä sijoittuen mm. sosiaali- ja terveysvirastojen toimipisteisiin, sairaaloihin, kuntoutuskeskuksiin, kouluihin, päiväkoteihin tai erityishuoltopiireihin. Yhä useammin toimintaterapeutit työskentelevät kolmannella sektorilla erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä sekä yrittäjinä.

Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö Helena Launiainen
Puh. +358 9 310 81 780
Postiosoite: PL 4030, (Tukholmankatu 10)
Koulutusohjelman kotisivut