OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Toimintaterapian koulutusohjelma > Toimintaterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Toimintaterapian koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Asiakas
                                                 
Toimintaterapian filosofiset ja historialliset lähtökohdat 3
     
           
                         
Asiakaslähtöinen kuntoutus 1 5
     
           
                         
Asiakaslähtöinen kuntoutus 2 3
     
           
                         
Kuntoutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4    
         
                   
         
Moniammatillinen kuntoutus 3    
         
                   
         
Tuki- ja liikuntaelimet, toiminnallinen anatomia 4
       
             
                   
Hermosto, neuroanatomia ja -fysiologia 3
     
           
                       
Lääketieteellinen näkökulma 6  
       
               
                 
Psykologinen ja yhteiskunnallinen näkökulma 4  
       
               
                 
15.61070132.61007001211.31.310000700000
Toiminta
                                                 
Toiminta ilmiönä toimintaterapiassa 4
     
           
                         
Terapeuttisen toiminnan perusteet 3
     
           
                         
Terapeuttisen toiminnan sovellus 8    
         
                   
         
Ryhmät toimintaterapiassa 3  
       
               
                 
7380703080070003000800000
Ympäristö
                                                 
Toimintaterapian työympäristöt 3
     
           
                         
Ympäristö toimintakyvyn mahdollistajana ja estäjänä 6                                                  
Ortoosit 3  
       
               
                 
3300303000030003000000000
Minän tietoinen käyttö
                                                 
Toimintaterapeutin ammatillinen kasvu, oppiminen ja ohjaus 4      
           
                       
 
Draama 3
     
           
                         
3004300000430000000000040
Toimintaterapiaprosessi
                                                 
Johdanto toimintaterapiaprosessiin 4
     
           
                         
Terapiasuhde 3  
       
               
                 
Ikääntyneiden toimintaterapia 5  
       
               
                 
Ikääntyneiden toimintaterapiaharjoittelu 11  
       
               
                 
Työikäisten toimintaterapia 8  
       
               
                 
Työikäisten toimintaterapiaharjoittelu 11  
       
               
                 
Lasten toimintaterapia 5    
         
                   
         
Lasten tai nuorten toimintaterapiaharjoittelu 11    
         
                   
         
Nuorten toimintaterapia 3    
         
                   
         
Vaihtoehtoiset toimintaterapian opinnot 3      
           
                       
 
Vaihtoehtoisen alan harjoittelu 6      
           
                       
 
Toimintaterapian filosofian, historian ja teorian syventävät opinnot 3    
         
                   
         
4382294038022094000380002200090
Ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa
                                                 
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                  
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
 
Ammatillinen englanti 3
     
           
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
     
           
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3
     
           
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäminen 3    
         
                   
         
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                       
 
Oman työn kehittäminen 5    
         
                   
         
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmät 3    
         
                 
   
1501714150001611415000000015.50.50.50.5140
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 15
3631.51.51.5331.51.51.50.80.80.80.81.51.51.51.50.80.80.80.80.80.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50.6605728.546.54.157354.52.528.544.81.82.12.155.51.51.51.553.31.31.31.327.80.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön.

Toimintaterapian tarkoituksena on edistää ja parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja osallistumista tasa-arvoisena jäsenenä yhteiskuntaan.

Toimintaterapiassa mahdollistetaan asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista omien toimintamahdollisuuksiensa rajoissa. Asiakaslähtöisyys, terapiasuhde ja merkitykselliset toiminnat ovat keskeisessä asemassa toimintaterapeutin työssä.

Toimintaterapeutti kykenee ja on halukas moniammatilliseen yhteistyöhön, hän haluaa kehittää itseään ja työtään. Hänellä on valmiudet toimia paikallistasolla ja kansainvälisesti vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja ihmisten terveyteen.

Opetussuunnitelma perustuu juonteisiin, joita ovat: asiakas, toiminta, ympäristö, minän tietoinen käyttö, terapiaprosessi sekä ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa. Opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat yhdessä. Harjoittelu voi tapahtua hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja opintojaksoissa.

Opetussuunnitelma noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia toimintaterapeuttien kouluttamiseksi.

Koulutusohjelman kotisivut