OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Fysioterapian koulutusohjelma > Fysioterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Fysioterapian koulutusohjelma

Kevät 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Fysioterapeutin ammatissa toimiminen
()
                                                 
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
             
                   
Tietotekniikan perusteet 3
       
             
                   
Fysioterapian perusteet 4
       
             
                   
Kuntoutuja erilaisissa elämäntilanteissa 5
       
             
                   
Anatomia ja fysiologia 1 3
       
             
                   
Anatomia ja fysiologia 2 3
     
           
               
Anatomia ja fysiologia 3 3  
       
               
               
Kuormituksen ja harjoittelun vaikutukset elimistöön 3  
         
                 
           
Lääketieteelliset aineet 9
   
 
 
     
   
   
   
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3  
         
                 
           
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
           
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Orientoivat opinnot 3
       
             
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
         
                 
           
25.522.530025.57.5150300012.812.83.83.87.57.5001.51.500
Fysioterapeuttisen arvioinnin ja päättelyn perusteet
                                                 
Toimintakyky ja sen arviointi 3
       
             
                   
Toimintakyvyn arvioinnin menetelmät 3  
       
               
               
Lasten ja ikääntyneiden toimintakyvyn arviointi 3  
       
               
       
34.51.500331.51.500001.51.51.51.50.80.80.80.80000
Fysioterapian menetelmät
                                                 
Terveyden edistäminen 3  
         
                 
           
Manuaalinen terapia 4
     
 
         
   
           
Fysikaalinen terapia 3  
         
                 
           
Ympäristö, apuvälineet ja toimintakyky 3    
         
                   
       
Biomekaniikka ja terapeuttinen harjoittelu 5  
         
                 
           
21330020133000011006.56.51.51.50000
Fysioterapian soveltaminen
                                                 
Terveysliikunta 3
     
           
               
Soveltava liikunta 3  
       
               
       
Hengityselimistön fysioterapia 3  
         
                 
           
Verenkiertoelimistön fysioterapia 3    
         
                   
       
Psykofyysinen fysioterapia 1 3  
       
               
               
Psykofyysinen fysioterapia 2 4    
           
                     
   
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 3    
         
                   
       
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 3    
           
                     
   
Työfysioterapia ja ergonomia 4    
         
                   
       
Neurologinen fysioterapia 1 3    
           
                     
   
Neurologinen fysioterapia 2 3      
           
                       
Orientoituminen fysioterapeutin työhön (Ft I-harjoittelu) 4  
       
               
               
Terapeuttinen harjoittelu (Ft II-harjoittelu) 6    
         
                   
       
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia (Ft III-harjoittelu) 9    
           
                     
   
Neurologinen fysioterapia (Ft IV-harjoittelu) 9      
           
                       
Soveltava liikunta (harjoittelu) 3    
       
               
1.51338.51301.58.54.518.52013000.80.84.34.32.32.39.39.310106.56.5
Fysioterapian ammatillinen suuntautuminen
(Syvennettävän alueen Fysioterapian soveltaminen juonteen opinnot)
                                                 
Syventävä hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 3                                                  
Syventävä psykofyysinen fysioterapia 3                                                  
Syventävä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 3                                                  
Syventävä työfysioterapia 3                                                  
Syventävä neurologinen fysioterapia 3                                                  
Syventävä lasten ja nuorten fysioterapia 3                                                  
Syventävä ikääntyvien fysioterapia 3                                                  
Syventävä hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8                                                  
Syventävä psykofyysinen fysioterapia (Ft V- harjoittelu) 8                                                  
Syventävä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8                                                  
Syventävä työfysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8                                                  
Syventävä neurologinen fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8                                                  
Syventävä lasten ja nuorten fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8                                                  
Syventävä ikääntyvien fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8                                                  
Fysioterapeutti soveltavan liikunnan ohjaajana 3                                                  
Johtajuus, hallinto ja yrittäjyys fysioterapiassa 3                                                  
Moniammatillinen yhteistyö kuntoutujan tukena 3                                                  
Ympäristö ja apuvälineet kuntoutujan tukena 3                                                  
Ammatillinen kehittyminen 3
 
   
Vapaasti valittavat opinnot 10  
   
       
0.5552.500.52.52.52.52.52.5000.30.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
                                                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
       
             
                   
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
         
                 
           
Johtajuus ja laadunhallinta fysioterapiassa 3      
           
                       
Yrittäjyys ja markkinointi fysioterapiassa 3                                                  
Kuntoutuja hyvinvointipalvelujen verkostoissa 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 5                                                  
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3                                                  
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
33131203035812001.51.5001.51.52.52.54466
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35.5616427.5035.521.539.530.533.527.50017.917.910.910.919.919.915.415.416.816.813.813.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Fysioterapian asiantuntijuus perustuu fysioterapiatieteeseen, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on liike ja liikkuminen sekä niiden suhde toimintaan toimintakykyyn liittyen. Fysioterapiassa sovelletaan muiden tieteenalojen tutkimusta ja tietoainesta. Fysioterapeutilta edellytetään fysioterapian teoreettista hallintaa ihmisen käyttäytymisen, liikunta- ja toimintakyvyn sekä niiden ohjaamiseen ja harjoittamiseen liittyvässä tietoaineksessa. Fysioterapeutin asiantuntijuuden ydintä ovat: Ammatissa toimiminen, Fysioterapeuttisen arvioinnin ja päättelyn perusteet, Fysioterapiamenetelmät, Fysioterapian soveltaminen, Fysioterapian ammatillinen suuntautuminen, Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen. Fysioterapeutti työskentelee toisen palveluksessa tai yrittäjänä kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimesssa.