OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hoitotyön koulutusohjelma > Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Kliininen osaaminen
                                                                     
Kliinisen hoitotyön perusteet 3
         
                   
                               
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 9
       
                 
                           
Ensiapu ja yleinen turvallisuus 3
         
                   
                               
Kirurgisen ja naistentautipotilaan hoitotyö 4    
           
                         
                   
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 3    
           
                         
                   
Kirurgisen ja naistentautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 13    
           
                         
                   
Syntymän aikainen kätilötyö 1 3      
             
                             
   
Syntymän aikainen kätilötyö 1 -harjoittelu 14        
               
                                 
   
Lääkehoito ja kivunhoito 6
 
   
     
         
           
           
7.35.313.32.010.607.35.3013.301.30.710.60003.73.72.72.7006.66.7000.70.70.30.35.45.300
Päätöksenteko-osaaminen
                                                                     
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
 
     
   
             
       
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö 3  
         
                     
                           
Sisätautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 9  
         
                     
                           
Syntymän aikainen kätilötyö 2 4        
               
                               
Syntymän aikainen kätilötyö 2 -harjoittelu 12        
                 
                                   
181010.7018010001.79000.50.544000.50.50000000.80.84.54.5
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                                     
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3
       
               
                       
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3  
           
                       
                       
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö -harjoittelu 9  
           
                       
                       
0.59.500000.50.59000000000.30.30.30.34.54.5000000000000
Eettinen osaaminen
                                                                     
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3    
           
                         
                   
Iäkkäiden hoitotyö 3    
           
                         
                     
Kätilötyön perusta 3  
       
   
               
       
               
01600001051000000000.50.500410.50.500000000
Ohjausosaaminen
                                                                     
Ohjaus hoitotyössä 3    
             
                           
               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3      
             
                             
           
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö -harjoittelu 9      
             
                             
           
Perhevalmennus ja imetysohjaus 3    
             
                           
               
Perhe- ja synnytys valmennus -harjoittelu 3        
               
                                 
   
Syntymän jälkeinen ja vastasyntyneen kätilötyö 3    
             
                           
               
Syntymän jälkeinen kätilötyö - harjoittelu 6    
             
                           
               
Vastasyntyneen kätilötyö - harjoittelu 3    
           
                         
           
0011920000011902000000000005.55.54.54.5001100
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                                     
Terveyden ja seksuaaliterveyden edistäminen 4  
   
   
         
         
                   
   
Terveyden ja seksuaaliterveyden edistäminen -harjoittelu 3        
               
                                 
   
Raskauden aikainen kätilötyö 1 3      
               
                               
       
Raskauden aikainen kätilötyö 1- harjoittelu 7      
               
                               
       
01.306.73.3001.300006.73.3000000.70.7000000003.33.41.71.700
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                                     
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
               
                               
       
Ammatillinen kehittyminen 3      
               
                               
       
Terveystieteen erityiskysymykset 3  
 
       
     
               
           
       
Raskauden aikainen kätilötyö 2 3        
               
                                 
     
Raskauden aikainen kätilötyö 2 -harjoittelu 8        
                 
                                   
00.705.38.30000.70005.335.30000000.30.30000002.72.7302.72.6
Kehittämisosaaminen
                                                                     
Tutkimus- ja kehitystyön perusta 3  
           
                       
                       
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3    
             
                           
               
Tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäminen 3      
             
                             
           
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3      
             
                             
           
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4      
             
                             
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
               
                               
       
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
               
                               
       
Hoitotieteen perusteet 3    
             
                           
               
Seksuaaliterveyden edistämisen kehittämistyö 5        
                 
                                   
024123.40002046.65.403.40000001100223.33.32.72.7001.71.7
Hoitotyötä tukeva osaaminen
                                                                     
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                                      
Tietotekniikan perusteet 3
       
                 
                           
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
         
                   
                               
Työelämän ruotsi 3    
             
                           
               
Ammatillinen englanti 3  
           
                       
                       
Anatomia ja fysiologia 4
       
                 
                           
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja hoitotyön teknologia 3  
           
                       
                       
Psykologia ja vanhemmuuden psykologia 4  
         
 
                   
   
               
Ravitsemustiede 3  
           
                       
                       
Yhteiskunta ja yrittäjyys 3      
               
                               
       
Lääketieteelliset opinnot 14                                                                      
Vapaasti valittavat opinnot 9  
     
   
 
           
       
   
       
4.712.04.74004.74.0804.70400002.32.322.044002.32.300220000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 13.539.8403938.3013.520.119.719.320.716.922.120.617.7006.86.810.210.29.89.811.18.210.310.38.58.51111.111.98.88.98.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Suuntautumisvaihtoehdon tavoite
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa kätilöitä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen ja naistentautien hoitotyön asiantuntijoiksi.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisellä pyritään siihen, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun, tyydyttävään ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin.

Opinnoissa saadaan valmiudet raskaana olevien, synnyttävien ja synnyttäneiden naisten, vastasyntyneiden ja perheiden kätilötyöhön sekä naistentautien hoitotyöhön. Näyttöön perustuva kätilötyön osaaminen vahvistuu erilaisissa hoito- ja kätilötyön perus- ja erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä. Valmiudet toimia naisten sosiaalisena tukena sekä tasa-arvon edistäjänä syvenevät. Koulutuksen aikana saavutetaan valmiuksia osallistua erilaisten työryhmien ja verkostojen työskentelyyn, niiden koordinointiin ja oman työn kehittämiseen.

Opiskelu etenee juonneopetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma muodostuu yhdeksästä eri lukuvuosille hajautetusta juonteesta, joiden sisältö rakentuu ammatin keskeisten osaamisalueiden mukaan. Kuhunkin juonteeseen kuuluvat valmiudet syvenevät ja kehittyvät opintojen edetessä. Ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa vahvistetaan erityisesti kyseiseen juonteeseen liittyvää osaamista. Käytännön toimintaympäristöön liittyvien teoreettisten opintojen suorittamien on edellytys harjoittelun suorittamiselle.

Yhteystiedot
Anna-Kaisa Pienimaa, tutkintovastaava
Osoite:PL 4032 (Sofianlehdonkatu 5 B) 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinnumero 09-310 81145
Fax 09-310 81142
Sähköpostiosoite anna-kaisa.pienimaa[at]stadia.fi
Suuntautumisvaihtoehdon kotisivut