OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Nursing (vanha koulutusohjelma) > Degree Program in Nursing
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Program in Nursing

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Fundamentals of Clinical Competence
                                                 
Hoitotyön perusteet 3
     
           
                         
Lääkehoidon perusteet 3
     
           
                       
Lääkehoito 3
       
             
                   
Lääkehoito ja kivunhoito 3  
       
               
               
Ensiapu ja yleinen turvallisuus 3
     
           
                         
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
   
       
               
Kliinisen hoitotyön perusteet, harjoittelu 1 3
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusteet, harjoittelu 2 6
     
           
                       
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 3  
       
               
                 
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, harjoittelu 12  
       
               
                 
18.018.30015.32.718.3000010.74.71.31.316.71.700000000
Decision-Making Competence
                                                 
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
   
 
     
   
           
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
             
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö, harjoittelu 12
       
             
                   
Ravitsemustiede 3
     
           
               
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja kliininen mikrobiologia 3
     
         
                   
14.51.5001.51310.50000.80.86.56.50.50.50.30.3000000
Interaction Competence
                                                 
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3
   
   
     
       
           
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3  
         
                 
           
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, harjoittelu 9  
         
                 
           
Psykologia 3  
         
                 
           
11100100110000.50.500005.55.5000000
Ethical Awareness
                                                 
Iäkkäiden hoitotyö 3  
         
                 
           
Iäkkäiden hoitotyö, harjoittelu 6    
         
                   
         
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
         
                 
           
0460000460000000022600000
Patient Education Competence
                                                 
Ohjaus hoitotyössä 3    
         
                   
         
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3    
         
                   
         
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö, harjoittelu 9    
         
                   
         
0015000001500000000001500000
Health Promotion Competence
                                                 
Terveyden edistäminen 3    
         
                   
Maternity Care and Sexual Health 3    
         
                   
Terveyden edistäminen, harjoittelu 3      
           
                       
0024000002400000000001122
Leadership - and Team Work Competence
                                                 
Global and Transcultural Nursing and Health 3    
         
                   
Globaali ja kulttuurinen hoitotyö ja terveys, harjoittelu 15    
         
                 
   
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
           
                       
 
Expertise in Nursing 3      
           
                       
 
Career Development and Entrepreneurship 3      
           
                       
001190000569000000002.52.5337.51.5
Research and Development Competence
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
Hoitotieteen perusteet 3      
           
                       
 
Tutkimus- ja kehitystyön perusta ja menetelmät 5  
       
             
           
Innovaatioprojekti 10  
     
         
   
06.712.35003.33.37.45.0500001.71.71.71.75.12.22.52.441
Studies to Support Nursing
                                                 
Orientoivat opinnot 3                                                  
Tietotekniikka ja viestintä 3
     
         
                   
Työelämän ruotsi - niille joiden äidinkieli on suomi 3
     
         
                   
Suomen kieli - niille joiden äidinkieli on muu kuin suomi 3
     
         
                   
Akateeminen englanti 3    
           
                     
   
Ammatillinen englanti 3  
       
               
                 
Ammatillinen suomi - niille joiden äidinkieli on muu kuin suomi 3  
         
                 
           
Medical Sciences 10
 
 
   
Vapaasti valittavat opinnot 0                                                  
8.77.73.304.34.34.33.30.72.702.22.22.22.23.70.71.71.70.30.31.31.300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 42.249.249.61822.12026.922.134.115.71814.28.2101022.64.611.211.228.957.87.713.54.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Graduates who complete the degree program in nursing, are educated to become competent in evidence based nursing. In addition to health promotion and illness prevention, nursing practice involves care, support, guidance and rehabilitation of people with various health problems as well as their significant others. Furthermore, nursing practice involves care and support of the dying and of their significant others. Competent performance of a nurse is based on updated knowledge of nursing science, as well as on complementary knowledge of biologic, social and physical sciences. The fundamental competencies embrace the ability to gather and critically analyze information, and to apply this information in nursing practice, as well as in its evaluation and development.

Studies lead to readiness to plan, implement, evaluate and develop nursing care in collaboration with clients / patients of different ages as well as with their significant others. Emphasis is placed on reinforcement of individual and family resources in life transitions, in crisis, and during illness. Studies lead to competencies in provision of basic and specialist care in diverse nursing settings. In addition, graduates will be cabable of responding to immediate needs of patients requiring specialized care in rapidly changing situations. Furthermore, they will possess competecies to participate in, to coordinate and to develop team- and network capabilities.

The curriculum is modular in structure, and it consists of nine themes, which are dispersed over the academic years. Each theme focuses on core competence areas of professional significance. Moreover, each theme provides a theoretical framework determining its central learning content. They are developed, deepened and integrated throughout the studies. During each clinical practice, professional competence related to the ongoing theme is reinforced. In each module, the completion of theoretical studies is a prerequisite for clinical practice placement, and they must be completed according to the chronological order stated in the curriculum.

Elina Eriksson, director; Marianne Pitkajarvi, head of the degree program
+358-9-3108155
+358-9-31081790
firstname.lastname[at]metropolia.fi