OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Nursing (vanha koulutusohjelma) > Degree Program in Nursing
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Program in Nursing

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Fundamentals of Clinical Competence
                                                       
Hoitotyön perusteet 3
     
             
                             
Drug and Pain Management 6
 
 
   
   
       
       
Ensiapu ja yleinen turvallisuus 3
     
             
                             
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 3  
       
                 
                     
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, harjoittelu 12  
       
                 
                     
Kliinisen hoitotyön perusteet, harjoittelu 1 3
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusteet, harjoittelu 2 6                                                        
1315209.53.515011007.81.81.81.8150000.50.50.50.50000
Decision-Making Competence
                                                       
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3    
         
                     
             
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
     
             
                             
Sisätautipotilaan hoitotyö, harjoittelu 12
     
             
                             
1503015000300015000000030000000
Interaction Competence
                                                       
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3  
       
                 
                     
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3  
       
                 
                     
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, harjoittelu 9  
       
                 
                     
0150000150000000001500000000000
Ethical Awareness
                                                       
Iäkkäiden hoitotyö 3    
         
                     
             
Iäkkäiden hoitotyö, harjoittelu 6    
         
                     
             
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
       
                 
                     
0390003090000000300090000000
Patient Education Competence
                                                       
Ohjaus hoitotyössä 3    
         
                     
             
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3    
         
                     
             
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö, harjoittelu 9    
         
                     
             
0015000001500000000000150000000
Health Promotion Competence
                                                       
Terveyden edistäminen 3
     
             
                             
Maternity Care and Sexual Health 3    
         
                     
             
Terveyden edistäminen, harjoittelu 3    
         
                     
             
3060300060003000000060000000
Leadership - and Team Work Competence
                                                       
Global and Transcultural Nursing and Health 3      
           
                         
     
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
           
                         
     
Professional Development 3      
           
                         
     
Current Challenges in Health Sciences 3      
           
                         
     
Expertise in Nursing 3      
           
                         
     
Globaali ja kulttuurinen hoitotyö ja terveys, harjoittelu 15      
           
                         
     
0003000000030000000000000030000
Research and Development Competence
                                                       
Fundamentals of Research and Development 3  
       
                 
                     
Methods of Research and Development 3  
       
                 
                     
Utilization of Research and Development 3    
         
                     
             
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                     
             
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                     
             
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                     
             
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3    
         
                     
             
Hoitotieteen perusteet 3      
           
                         
     
0618300601803000006000180003000
Studies to Support Nursing
                                                       
Skills for Studies and International Contexts 3                                                        
Information Technology and Computing Skills 3
     
             
                             
Verbal, written, and web-based communication skills 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi - niille joiden äidinkieli on suomi 3  
       
                 
                     
Suomen kieli - niille joiden äidinkieli on muu kuin suomi 3  
       
                 
                     
Anatomy and Physiology 4
     
             
                             
Psykologia 3  
       
                 
                     
Ravitsemustiede 3  
       
                 
                     
Society and Business Activities 3      
           
                         
     
Akateeminen englanti 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                     
Ammatillinen suomi - niille joiden äidinkieli on muu kuin suomi 3    
         
                     
             
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja kliininen mikrobiologia 3  
       
                 
                     
Medical Sciences 11
 
   
       
15228312.52.5202713011.31.21.31.2191116.50.50.50.53000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4661613640659259236037.133.13581115811136000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Aim of the program
Graduates who complete the degree program in nursing, are educated to become competent in evidence based nursing. In addition to health promotion and illness prevention, nursing practice involves care, support, guidance and rehabilitation of people with various health problems as well as their significant others. Furthermore, nursing practice involves care and support of the dying and of their significant others. Competent performance of a nurse is based on updated knowledge of nursing science, as well as on complementary knowledge of biologic, social and physical sciences. The fundamental competencies embrace the ability to gather and critically analyze information, and to apply this information in nursing practice, as well as in its evaluation and development.

Studies lead to readiness to plan, implement, evaluate and develop nursing care in collaboration with clients / patients of different ages as well as with their significant others. Emphasis is placed on reinforcement of individual and family resources in life transitions, in crisis, and during illness. Studies lead to competencies in provision of basic and specialist care in diverse nursing settings. In addition, graduates will be cabable of responding to immediate needs of patients requiring specialized care in rapidly changing situations. Furthermore, they will possess competecies to participate in, tocoordinate and to develop team- and network capabilities.

The syllabus is modular in structure, and it consists of nine themes, each one focusing on an area of professional competence. The themes have been dispersed over the 3.5 academic years, each one providing deeper understanding and progressively enhancing further professional development. During each clinical practice, competencies relating to a particular theme are being reinforced. In each module, completion of theoretical studies is a prerequisite for clinical practice placement.

Contact information
Elina Eriksson, head of the department; Marianne Pitkajarvi, program coordinator
PO BOX 4030 00099 City of Helsinki
+358-9-3108155
+358-9-31081790
elina.eriksson[at]stadia.fi
marianne.pitkajarvi[at]stadia.fi
Home page