CURRICULA
Home > > Metropolia's Elective Module: Neuropsychiatry
Elective Course Offering

Metropolia's Elective Module: Neuropsychiatry

VOK_HYVINVOINTI_2020

Description

Tämä valinnainen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille tietoa neurologian ja psykiatrian perusteista, osaamista liittyen neuropsykiatrisiin oireisiin eli sellaisiin neurologisiin vammoihin, kehityshäiriöihin ja sairauksiin, jotka näkyvät käyttäytymisessä psykiatrisina oireina sekä näiden oireiden kohtaamisesta ja kuntoutuksesta elämänkaaren eri vaiheissa. Aiempia psykologian opintoja ei tarvitse olla.

Metropolia ammattikorkeakoulun Neuropsykiatrian valinnaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy kolme tiedepohjaista, vahvasti arjessa ja työelämässä hyödynnettävissä olevaa opintojaksoa. Opinnoissa perehdytään aivojen ja hermoston kehitykseen, neuropsykiatrisiin häiriöihin ja diagnostiikkaan sekä neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuksen moniin muotoihin. Opintokokonaisuus sisältää kolme 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa, joissa tarkastellaan neuropsykiatrian ilmiöitä eri konteksteissa. Opintokokonaisuus vastaa ajankohtaiseen haasteeseen jatkuvasti kasvavien neuropsykiatrisiin tutkimuksiin tehtyjen lähetemäärien sekä neuropsykiatristen diagnoosien määrän suhteen.

Osallistuminen opintojaksoihin Neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukeminen (5 op) ja Neuropsykiatrinen kuntoutus (5 op)
edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojakson Neuropsykiatrian perusteet (5 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan Neuropsykiatrian perusteet (5 op) -opintojakson tai tämän jälkeen yhden tai kaksi muuta valinnaisen opintokokonaisuuden 5 op:n opintojaksoa.

Kurssille valitaan ensisijaisesti opiskelijat, jotka haluavat suorittaa koko 15 op:n kokonaisuuden. (not translated)

Optionality

Select according to specific criteria: n

Further information

Contact: Senior Lecturer Eeva Tawast, Programme Coordinator Maarit Vallinkoski

XX00EJ64 Basics of neuropsychiatry 5 cr
XX00EJ66 Neuropsychiatric rehabilitation 5 cr
XX00EJ65 Supporting functional ability in children with neuropsychiatric characteristics 5 cr