CURRICULA
You are in archive mode. Click here to leave archive mode.
Home > Curriculum archives > Master’s Degree (UAS) > Master's Degree Programme in Building Services Engineering > Master´s Degree Programme in Building Services Engineering, Suuntaavat opinnot, LVI-tekniikka (not translated)
Master’s Degree (UAS)

Master´s Degree Programme in Building Services Engineering,

Autumn 2015

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Advanced Professional Studies
(Select 25 ECTS)
                           
Common Studies
                           
Energy-, LCC- and LCA Calculations 5
 
   
         
HVAC and electrical systems in nZEBs 5  
   
       
 
Research Methods 5
 
     
Specialization Studies, HVAC Technology
                           
HVAC Modelling and Simulation 5
 
   
       
Renewable energy production 5
 
     
       
16.09.07.58.55.33.72.94.64.63.92.72.72.71
Elective Studies
(Select 5 ECTS)
                           
Renovation and Reconstruction Project Management 5  
     
           
Work Legislation and Management Jurisdiction 5
   
       
         
Advanced EXCEL Utilization 5
 
   
         
Strengthening Leadership Competence 5
   
       
         
15.053.311.7051.71.711.70002.52.5
Master's Thesis
                           
Master’s Thesis 30
 
   
1020010101000555555
ECTS credits per period / semester / academic year 413410.830.215.318.74.66.321.38.97.77.710.28.5

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Master´s Degree Programme in Building Services Engineering

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Ylempi AMK -tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Suuntaavat opinnot ovat:
• LVI-tekniikka ja
• Sähköinen talotekniikka

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (15 op), syventävistä opinnoista (10 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle. Yhteisten opintojen pääpaino on energiatehokkuudessa, elinkaarikustannuksissa, ympäristövaikutuksissa sekä lähes nollaenergiarakentamisen ratkaisuissa ja tutkimusvalmiuksissa.

Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko LVI-tekniikan tai sähköisen talotekniikan opintojaksot. Pääteemat LVI-tekniikassa ovat sisäolosuhteiden ja energiatalouden mallinnus ja simulointi sekä lämmöntuotantoratkaisut uusiutuvilla energialähteillä. Sähköisen talotekniikan keskeisiä aiheita ovat rakennusautomaation sekä rakennusten tieto- ja turvallisuusjärjestelmien kokonaisvaltainen osaaminen ja integrointi.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät intensiiviviikoille, jolloin lähiopetusta on torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Lukuvuodessa on 7 - 10 lähiopetusjaksoa. Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana. (not translated)