CURRICULA
You are in archive mode. Click here to leave archive mode.
Home > Curriculum archives > Master’s Degree (UAS) > Master's Degree Programme in Automation Technology > Degree Programme in Automation Technology, Master of Engineering
Master’s Degree (UAS)

Degree Programme in Automation Technology, Master of Engineering

Autumn 2009

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Competitiveness and Efficiency with Automation
                           
Competitiveness and Efficiency with Automation 10
 
     
             
10010000100000000
Developing Automation
                           
Fieldbuses and Intelligent Devices 5
 
     
             
Information Technology in Automation 5
 
     
             
10010000100000000
Project Management in Automation and Overall Efficient Production
                           
Overall Efficient Production 5
 
     
             
Planning of Automation Project 5
 
     
             
10010000100000000
Master's Thesis
                           
Master's Thesis 30  
   
         
     
03000300000030000
ECTS credits per period / semester / academic year 30303003003000030000

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Description

Automaatioteknologian ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu työelämässä toimiville ammattilaisille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna kahdessa vuodessa oman työn ohessa ja niiden laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering.

Tutkinto on työelämälähtöinen, ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta syventävä, käytännönläheinen ja ammattialaa kehittävä korkeakoulututkinto, joka
- syventää ja laajentaa ammattialaan liittyviä opiskelijan keskeisimpiä tietoja ja taitoja vastaamaan alan yritysten osaamistarpeita,
- tukee opiskelijan valmiuksia toimia alan vaativissa asiantuntija-, projekti- ja vientitehtävissä,
- yhdistää opiskelun, opiskelijan työn ja työpaikan kehittämisen sekä
- antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Opintojen tavoitteena on tarjota:
- työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
- syvällinen kuva alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
- valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
- työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito
- kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet

Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot (7 kpl vuodessa) keskittyvät intensiiviviikoille, joissa lähipäivät ovat torstaista lauantaihin. Lähiopetus alkaa syyskuussa 2009.

Tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä syventäviä opintoja, jotka antavat opiskelijalle auto­maatioteknologian uusinta tietoa, taitoa, osaamista ja valmiuksia.

30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen alan kehittämistehtävä, jossa opiskelija perehtyy oman työympäristön, työpaikan tai työelämän ajankohtaiseen kehittämistyöhön, sen haasteellisen ongelman määrittelyyn, ratkaisuvaihtoehtojen kehittämiseen ja arviointiin sekä valitun ratkaisun soveltamiseen käytäntöön. (not translated)