CURRICULA
You are in archive mode. Click here to leave archive mode.
Home > Curriculum archives > Bachelor’s Degree (UAS), Undergraduate Programmes > Degree Programme in Optometry > Optometrist, Bachelor of Health Care
Bachelor’s Degree (UAS), Undergraduate Programmes

Optometrist, Bachelor of Health Care

Autumn 2011

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
missing
                                                 
missing
                                                 
Eyewear technology 1 4
     
           
                         
Eyewear technology 2 4
       
             
                     
Eyewear technology 3 5  
       
               
                 
Visual optics 6
       
             
                     
Geometric optics 4
     
           
                         
Spectacle glazing and repairing 6
     
           
                         
Spectacle glazing and selling, work placement 3  
       
               
                 
Visual ergonomics 6      
           
                       
 
248061410800061401008000000060
missing
                                                 
missing
                                                 
Diagnostic methods in optometry 1 4
       
             
                     
Diagnostic methods in optometry 2 3  
       
               
                 
Diagnostic methods in optometry 3 3    
           
                     
     
missing
                                                 
Optometric eye examination – clinical optometry 1 3
       
             
                     
Optometric eye examination – clinical optometry 2 3  
       
               
                 
Optometric eye examination – clinical optometry 3 3  
         
                 
             
Optometric eye examination – clinical optometry 4 3    
         
                   
         
missing
                                                 
Examination of refractive ametropia 1, work placement 3  
       
               
                 
Examination of refractive ametropia 2, work placement 3  
         
                 
             
Examination of ametropia 3, work placement 3    
         
                   
         
missing
                                                 
Contact lens fitting 1 3  
         
                 
             
Contact lens fitting 2 3    
         
                   
         
Fitting of contact lenses 3 3    
           
                     
     
missing
                                                 
Examination of vision 1, work placement 3    
         
                   
         
Examination of vision 2, work placement 6    
           
                     
     
Low vision rehabilitation and orthoptics 6      
           
                       
 
7182460799121260070909012012060
missing
                                                 
Basics of cell biology and biochemistry 3
     
           
                         
General anatomy and physiology 4
       
             
                     
Cell and microbiology, immunology and aseptic techniques 4  
       
               
                 
Pathology, epidemiology and basics of biostatistics 3  
         
                 
             
7700344300030404030000000
missing
                                                 
missing
                                                 
Anatomy and physiology of the visual system 1 4
       
             
                     
Anatomy and physiology of the visual system 2 8  
       
               
                 
Anatomy of the eye 3
     
           
                         
Physiology and biochemistry of the eye 3
       
             
                     
Ophthalmology 4    
         
                   
         
General and ocular pharmacology 4    
           
                     
     
Examination of the anatomy and physiology of the eye, work placement 3      
           
                       
 
10883378044330708000404030
missing
                                                 
Introduction to Studies 3
     
           
                         
Basics of information technology 3
     
           
                         
Expert and research communication 3
     
           
                         
Operating principles of social and health care from the perspective of optometry 3
     
           
                         
Professional English 3  
         
                 
             
Swedish at Work 3  
         
                 
             
Basics of professional research and development 3  
       
               
                 
Basics of research and development methodology 3  
         
                 
             
12120012039000120003090000000
missing
                                                 
missing
                                                 
Client service and sales psychology 3
       
             
                     
Entrepreneurship and business activities 3    
           
                     
     
missing
                                                 
Analysing ideas for the final project 3  
         
                 
             
Drawing up a plan for the final project 3    
           
                     
     
Implementing the final project 6      
           
                       
 
Maturity test and publication 3      
           
                       
 
missing
                                                 
Eye examinations and working in the optical field 2, work placement 3  
         
                 
             
Eye examinations and working in the optical field 2, work placement 3      
           
                       
 
Application of research and development methods in the optical field 3    
           
                     
     
Innovation Project 10    
         
                   
         
3619120306109120030006010090120
Elective Studies
()
                                                 
0000000000000000000000000
ECTS credits per period / semester / academic year 6359512732313227262527320310320270260250270

The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Description

Optometrian koulutusohjelma kouluttaa näkemisen asiantuntijoita pääsääntöisesti terveydenhuollon yksityissektorin palvelukseen.
Optometristi on näkemisen asiantuntija. Tämän eksperttialueensa lisäksi hän hallitsee liike-elämässä toimimisen periaatteet ja hänellä on kyky kohdata erilaisia ihmisiä. Hän osaa soveltaa omaa osaamista työelämän muutoksessa.

Koulutusohjelman tavoitteena on luoda opiskelijalle monipuolinen, kansainvälinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö optometristin ammattitaidon kehittymiselle. Opiskelijalle kehittyy koulutuksen aikana selkeä ammatti-identiteetti ja –etiikka toimia itsenäisesti osana eurooppalaista näönhuoltoa yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Opiskelijalle syntyy kiinnostus kehittää omaa ammattitaitonsa sekä toimia oman alansa arvioijana ja kehittäjänä. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet toimia liike-elämän asiakaspalvelu- ja johtotehtävissä. (not translated)