CURRICULA
Home > Specialisation Education > Professional Specialisation Studies in Digital Specialist Fast Track > Digital Specialist Fast Track

Digital Specialist Fast Track

Spring 2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1
Search: ECTS 1 1S 1A 1 2 3 4
Digital Sales and Marketing
             
Strategic Change Management 5
 
   
Customer Acquisition in Digital Channels 5
 
   
Sales and Marketing Automation 5
 
   
Developing Customer Experience 5
 
   
Measurement and Follow-up in Digital Channels 5
 
   
Fundamentals of E-commerce 5
 
     
3015157.57.5510
ECTS credits per period / semester / academic year 3015157.57.5510

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Description

The training is conducted in English

Objective

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy syventämään digitaalista osaamistaan ja jatkossa vaikuttamaan yrityksen verkkomyynnin kehittämiseen. Koulutuksen
tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista sekä tarjota työkaluja liittyen verkkomyynnin kasvattamiseen.

Opintojaksot noudattavat osaamistavoitteeltaan kansallisen viitekehyksen tasoa 7 (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot):

Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.
Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai
innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa
asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä.

Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Valmius jatkuvaan
oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. (not translated)