OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Lisäkoulutus > ISS Insinööriohjelma, avoin amk

ISS Insinööriohjelma, avoin amk

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientaatio talotekniikan opintoihin 5
   
     
           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 10
   
     
           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
     
         
           
Asunto- ja kiinteistöyhtiön kirjanpito 5
     
         
           
Talotekniikan matematiikka 5
   
       
       
Termodynamiikka ja virtaustekniikka 10  
     
           
       
Sähköfysiikka ja mittaustekniikan perusteet 5  
     
         
   
Työympäristöjohtamisen perusteet 5  
       
             
   
Kiinteistöalan lainsäädäntö ja viranomaisohjaus 5  
       
             
   
Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 5  
       
             
   
27.532.507.5201517.503.83.810107.57.58.88.800
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 27.532.507.5201517.503.83.810107.57.58.88.800

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on vastata asiakkaan tarpeeseen kohdepäällikön osaamisen suhteen
• Tarjota nopea koulutus ins(amk)-tutkinnon suorittamiseen
• Löytää ja kouluttaa työnantajille osaavia ja motivoituneita kohdepäälliköitä, jotka täyttävät tehtävän kelpoisuusvaatimukset.
• Mahdollistaa henkilöstön monipuoliset urakehitysmahdollisuudet