OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, XR Design
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, XR Design

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoivat- ja kieliopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot ja tietotekninen osaaminen 5
     
             
                           
Työelämäviestintä 5  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi ja englanti 5  
         
                   
               
51000505500002.52.5002.52.52.52.500000000
Visuaaliset opinnot, XR Design
                                                       
Esitystekniikka 5
     
             
                           
CAD 2D-ohjelmistot 5
       
               
                       
Digitaalinen kuvantaminen 5
       
               
                       
Muodonanto 5  
       
                 
                   
Ohjelmointi 2 - Generatiivinen ja algoritminen suunnittelu 5    
           
                       
       
155505105005002.52.5552.52.500002.52.50000
Muotoilun yhteiset opinnot, XR Design
                                                       
Tulevaisuuden tutkimus 5    
         
                     
           
Muotoilualan yritystoiminta- ja markkinointi 5    
         
                     
           
Kolmiulotteinen kuvantaminen 5    
           
                       
       
Tutkimukselliset opinnot 5    
           
                       
       
Muotoilun historia ja tulevaisuus 5  
       
                 
                   
05200005010100000002.52.50055550000
XR Design -suuntautumisen median ja teollisen muotoilun ammatilliset opinnot
                                                       
Teollisen muotoilun teoriaopinnot
                                                       
Mekaniikka ja materiaalit 5
     
             
                           
3D-ohjelmistot, CAD ja polygonimallinnus 15
     
             
                           
Teollinen muotoilu 5
       
               
                       
Tuotekehitys ja IPR 5  
         
                   
               
Sulautetut järjestelmät ja IoT 5  
         
                   
               
251000205010000010102.52.5005500000000
XR Design -opinnot
                                                       
XR-teknologiat ja -ekosysteemit 15  
       
                 
                   
XR-studiolavastus 5    
           
                       
       
Ohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
01510000150550000007.57.5002.52.52.52.50000
Projektiopinnot, XR Design
                                                       
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi 15
       
               
                       
XR-palveluiden muotoilu 15    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
15025001500151000007.57.500007.57.5550000
XR Design ja liiketoiminta
                                                       
XR-tuotteen suunnittelu 15  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Vapaasti valittavat opinnot, XR Design
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15      
           
                         
   
Työharjoittelu II 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606045303030303030301515151515151515151515151515157.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun ja teollisen muotoilun opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.
Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

XR Design

XR Designin opinnoissa keskitytään 3D teknologioihin, virtuaalisen- ja laajennetun todellisuuden menetelmiin. XR Design koulutuksessa teollisen muotoilun ammatillinen osaaminen integroituu teknologisiin, digitaalisiin sekä virtuaalisiin ympäristöihin luoden uudenlaista osaamista ja mukautuvuutta vastata niin fyysisen kuin digitaalisen maailman kehittämisen haasteisiin. XR-suuntautumisvaihtoehto antaa koulutuksesta valmistuvalle muotoilijalle laajat valmiudet toimia erilaisten 3D-suunnittelun ja XR-menetelmien asiantuntijana niin teollisuuden tuotekehityksessä, kuin virtuaalitodellisuuden ympäristöjen ja sisältöjen tuotannossa.
Muotoilun XR-koulutuksessa opit erilaisia teollisen muotoilun menetelmiä. Opit hallitsemaan ongelmalähtöisiä ja loppukäyttäjien tarpeisiin vastaavia suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja. Kehityt tekemään itsenäisiä teknistaloudellisesti ja esteettisesti perusteltuja valintoja prosessin eri vaiheissa. Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehität luovuutta ja innovatiivisuutta. Opiskelet tuotekonseptointia ja materiaali- ja valmistustekniikoita. Muotoiluosaaminen linkittyy vahvasti tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja erilaisiin 3d teknologioihin. Perehdyt monipuolisesti mm. 3d mallinnukseen, animointiin, 3d skannaukseen ja 3d tulostukseen ja muuhun tietokoneavusteiseen valmistukseen. Monipuolista 3d-osaamista syvennetään ja laajennetaan tuoreimmalla XR-osaamisella. Opit esimerkiksi, kuinka luoda interaktiivisia virtuaaliympäristöjä, 360 videoita ja kuinka hyödyntää pelimoottoreita. Opit myös kuinka voit hyödyntää ja soveltaa XR-menetelmiä tuotesuunnittelussa. Osaat myös toteuttaa mallinnetuista suunnitelmista ja virtuaaliprototyypeistä fyysisiä tuotteita mm. 3D-tulostusta, CNC- koneistusta ja muita valmistusmenetelmiä hyödyntäen.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä viestinnän tutkinto-ohjelman kanssa.