OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Teollinen muotoilu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Teollinen muotoilu

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoivat- ja kieliopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot ja tietotekninen osaaminen 5
     
             
                           
Työelämäviestintä 5  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi ja englanti 5
       
               
                       
10500555000002.52.52.52.52.52.50000000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 5  
         
                   
               
Elävän mallin piirustus ja maalaus 5
       
               
                       
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Valokuvaus ja portfolio 5  
       
                 
                   
101000555500002.52.52.52.52.52.52.52.500000000
Muotoilun yhteiset opinnot
                                                       
Muotoilun teoria ja tekijänoikeudet 5  
         
                   
               
Taiteen ja muotoilun historia 5
       
               
                       
Tulevaisuuden ennakointi ja kansainvälinen toiminta 5  
         
                   
               
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                         
   
Muotoilualan yritystoiminta- ja markkinointi 5    
           
                       
       
51055050100550002.52.50055002.52.52.52.500
Teollisen muotoilun opinnot
                                                       
Teollisen muotoilun teoriaopinnot
                                                       
Teollinen muotoilu 5
     
             
                           
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi 5
       
               
                       
Materiaali- ja valmistusteknologia 10
       
               
                       
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
         
                   
               
Tuote- ja palvelukonseptointi 5    
           
                       
       
Ammatillinen profiloituminen 5      
             
                           
Teollisen muotoilun CAD-opinnot ja visualisointi
                                                       
Esitystekniikka 5
     
             
                           
Plastinen sommittelu 5
     
             
                           
CAD/ 2D I 5
     
             
                           
CAD/ 3D I 5
       
               
                       
CAD/ 3D II 5  
       
                 
                   
Teollinen muotoilu ja liiketoiminta
                                                       
Trendit ja brändistrategiat 5    
           
                       
       
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen 5      
           
                         
   
Palvelumuotoilu 5    
         
                     
           
Teollisen muotoilun projektiopinnot
                                                       
Projekti I Tuotemuotoilu 10  
       
                 
                   
Projekti II Tuotekehitys 10    
           
                       
       
Projekti III Liiketoiminta 10      
           
                         
   
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
40253520202015101520155101010107.57.5557.57.510107.57.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                     
           
Työharjoittelu II 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 655055553035252530253520151517.517.512.512.512.512.5151512.512.517.517.51010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun ja teollisen muotoilun opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.
Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, kolmiulotteiseen muodonantoon, käyttäjäkeskeiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan ja tuotekehitykseen. Teollisen muotoilijan suunnittelutyössä yhdistyvät käyttäjäkeskeisyys, tuotannolliset näkökohdat ja liiketoiminta.
Opinnot sisältävät käyttäjäkeskeistä tuotteiden ja palveluiden konseptointia, visualisointia, 3D mallintamista, mallinrakennusta, materiaali- ja käyttäjäinnovaatioiden tuotteistamista, monialaisia tuotekehitysprojekteja ja työharjoittelua.