OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Sisustusarkkitehtuuri
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Sisustusarkkitehtuuri

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoivat- ja kieliopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot ja tietotekninen osaaminen 5
     
             
                           
Työelämäviestintä 5  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi ja englanti 5
       
               
                       
10500555000002.52.52.52.52.52.50000000000
Visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 5  
         
                   
               
Elävän mallin piirustus ja maalaus 5  
       
                 
                   
Värihavainto ja sommittelu 5
     
             
                           
Valokuvaus ja portfolio 5  
       
                 
                   
515005010500002.52.500552.52.500000000
Muotoilun yhteiset opinnot
                                                       
Muotoilun teoria ja tekijänoikeudet 5  
         
                   
               
Taiteen ja muotoilun historia 5
       
               
                       
Tulevaisuuden ennakointi ja kansainvälinen toiminta 5  
         
                   
               
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                         
   
Muotoilualan yritystoiminta- ja markkinointi 5    
           
                       
       
51055050100550002.52.50055002.52.52.52.500
Sisustusarkkitehtuurin opinnot
                                                       
Sisustusarkkitehtuurin opinnot
                                                       
Tilasuunnittelun perusteet 10
     
             
                           
Kalustesuunnittelun perusteet 10
       
               
                       
Tilasuunnittelu -asuminen 5  
       
                 
                   
Valaistussuunnittelun perusteet 5  
       
                 
                   
Materiaalikirjasto, työpaja 5
       
               
                       
Sisustusarkkitehtuurin historia ja sisustustyylit 5    
           
                       
       
Sisustusarkkitehtuurin CAD-opinnot ja visualisointi
                                                       
Esitystekniikka 5
     
             
                           
CAD I 5
     
             
                           
CAD II 5
       
               
                       
CAD III 5  
       
                 
                   
Rakennusopin opinnot
                                                       
Rakennusopin perusteet 5  
         
                   
               
Rakennusoppi -märkätilat, tulisijat, sauna 5  
         
                   
               
Rakennusoppi- mittausleiri ja korjausrakentaminen 10    
           
                       
       
Sisustusarkkitehtuurin projektiopinnot
                                                       
Projekti I Kalustesuunnittelu 10  
         
                   
               
Projekti II Tilasuunnittelu -Julkitila 10    
           
                       
       
Projekti III Tilasuunnittelu -Näyttely- ja tapahtumatilat 10      
           
                         
   
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
40353510202015201025100101010107.57.510105512.512.55500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                     
           
Työharjoittelu II 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60655545303030352530301515151515151517.517.512.512.5151515157.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun ja teollisen muotoilun opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.
Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Sisustusarkkitehtuuri

Sisustusarkkitehtuurin opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten tilan- ja valaistussuunnitteluun sekä kaluste- ja rakennesuunnitteluun. Funktionaalisuuden kannalta on olennaista tuntea ihmisen mitat ja käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Rakennus- ja sisustusmateriaalien tuntemus, pintakäsittelyt sekä värien hallinta ovat laajasti mukana opinnoissa. Opinnot sisältävät lisäksi CAD-opintoja, projektiopintoja ja työharjoittelua. Opinnoissa painotetaan ammattimaisten työkalujen hallintaa, piirtämistä käsin sekä eri ohjelmistojen avulla.