Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Metropolia - Avoin AMK

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella joustavasti ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen osia. Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluopiskeluun. Opinnot lisäävät koulutuksellista tasa-arvoa ja tukevat elinikäistä oppimista.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

  • ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumiseen
  • itseä kiinnostavan ammattialan etsimiseen
  • tutkintoon hyväksi luettavien opintojen suorittamiseen ennen tutkinto-opiskeluun hakeutumista
  • työssä tarvittavien tietojen ja taitojen täydentämiseen
  • harrastusluonteiseen opiskeluun

Suoritetut opintojaksot voi soveltuvin osin liittää osaksi ammattikorkeakoulututkintoa, mikäli opiskelija myöhemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimen amk:n opiskelijat otetaan opintojaksoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Kursseille ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy Ilmoittautuminen-osiosta.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei ole päätoimista tutkintoon johtavaa koulutusta ja tämän vuoksi avoimen amk:n opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen eikä muihin opintososiaalisiin etuihin.

Tutustu Metropolian Avoimen AMK:n tarjontaan

Sivu päivitetty 15.09.2015