OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Taide yhteisön tukena/yleisöyhteistyö
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Taide yhteisön tukena/yleisöyhteistyö

O201351

Kuvaus

Opiskelija..
• saa kokemusta yhteisöllisissä ympäristöissä toimimisesta
• tulee tietoiseksi musiikin vaikutuksesta ihmisen kehittymiseen, oppimiseen, vuorovaikutukseen, koulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin.
• hahmottaa opettamista kohtaamistilanteena, kunnioituksena ja vuorovaikutuksena
• ymmärtää yhteisöllisyyden, itseilmaisun, luovuuden ja osallisuuden merkityksen taiteentekemisen ja oppimisen elementteinä
• saa kokemuksia taideintegraation keinoja hyödyntävän projektin, esityksen tai työpajakokonaisuuden valmistamisesta tai toteuttamisesta käyttäen hyväkseen omaa osaamistaan monipuolisesti
• löytää omia vahvuuksiaan opettajana ja luovana taidekasvattajana.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op