OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoimen amk:n Fysioterapian 60 op polku: s2018-k2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Fysioterapian 60 op polku: s2018-k2019

AVOINPOLKU:FYSIOTER

Kuvaus

Avoimen amk:n Fysioterapian 60 op polku: s2018-k2019
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

SX00BI15 Ammatillisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BI14 Fysioterapian ammatilliset lähtökohdat 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
SX00CY78 Liike, liikkuminen ja terapeuttinen harjoittelu 5 op
SX00BI18 Liikkuva ja toimiva ihminen 1 5 op
SX00BI19 Liikkuva ja toimiva ihminen 2 5 op
SX00BI20 Liikkuva ja toimiva ihminen 3 5 op
SX00CX92 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00CY79 Terapeuttinen harjoittelu ja toimintakykyä tukeva ohjaaminen. Fysioterapiaharjoittelu 1 5 op
SX00CX94 Toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat fysioterapiassa 5 op
SX00CX96 Toimintakyvyn arvioinnin menetelmät fysioterapiassa 5 op