OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoimen amk:n Apuvälinetekniikan 60 op polku: s2018-k2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoimen amk:n Apuvälinetekniikan 60 op polku: s2018-k2019

AVOINPOLKU:APUVÄLIN

Kuvaus

Avoimen amk:n Apuvälinetekniikan 60 op polku: s2018-k2019
Yhteystiedot: avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

SA00BM10 Apuvälinetekniikan ammatilliset perusteet 10 op
SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BU39 Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SA00BM79 Päivittäiset toiminnot eri ympäristöissä 5 op
SA00BM12 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 1, fysiologia ja patofysiologia 5 op
SA00BM84 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 2, Ortopedia, Fysiatria ja Kirurgia 5 op
SA00BM70 Työyhteisöosaaminen ja Ammatillinen englanti 5 op
SA00BM59 Yleisimmät alaraaja-amputaatiot ja protetisointi 5 op