OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > OPEN UNIVERSITY: NonStop Virtual Courses
Valinnainen opintotarjonta

OPEN UNIVERSITY: NonStop Virtual Courses

OPEN_UAS:NONSTOP

Kuvaus

NonStop Virtual Courses in Open University.

Enrollments via eform https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/25692/lomake.html

METROPOLIA'S Degree Students may not enroll these courses.

Coordinator
Virve Prami (virve.prami@metropolia.fi)
Programme Coordinator

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

TT00CU09 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013, remote/etäopetus 6 op
TT00CJ90 Advanced Usage of Office Programs 6 op
TT00DU85 ASP.NET Core Application Development 5 op
TT00DU86 Blockchain and Cryptocurrency fundamentals 5 op
TT00CB04 C++ Programming 3 op
TT00CB05 C - Programming 3 op
TT00BH09 Cisco Certified Network Associate -tutkintoon tähtäävä koulutus 16 op
TT00CR29 CISSP: Certified Information System Security Professional 8 op
TT00DJ78 Developing Chatbots using Microsoft Bot Framework 6 op
TT00CQ83 Developing Modern Web Platforms (HTML,CSS,JS) 15 op
TT00DC87 Eettinen hakkerointi 6 op
TT00CK63 Englanninkielen erikoiskurssi: TOEFL-valmennus 5 op
TT00CQ57 Excel Basics 3 op
TT00DP95 Google G Suite Connect 3 op
TT00DO75 Google G Suite Create 3 op
TT00CK71 Introduction to ASP .NET Web Forms 5 op
TT00DT62 Introduction to Cloud Computing Services and Fundamentals of Microsoft Azure 8 op
TT00CB03 Introduction to Java Programming 3 op
TT00DV82 Introduction to Robotics 5 op
TT00CK70 Introduction to SQL Server 5 op
TT00CC68 IT Service Management 6 op
TT00CM68 Mastering Search Engine Optimization (SEO) 5 op
TT00DG26 Mastering the Fundamentals of RESTful API Design 6 op
TT00CR85 Mastering Version Control with Git 6 op
TT00DV81 Microsoft Azure Fundamentals 3 op
TT00BK56 Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 18 op
TT00DD19 Mikroprosessorit 5 op
TT00DW06 MongoDB 5 op
TT00DZ47 MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork 6 op
TT00DW18 Ms Project 2019 5 op
TT00CC52 Palveluiden konfigurointi Windows-palvelimessa 6 op
TT00DT54 Pelisuunnittelu ja pelillistäminen 10 op
TT00CA99 PHP Programming 3 op
TT00CB02 Python Programming 3 op
TT00DW08 React with Redux 15 op
TT00DH65 Responsive Web Applications with Bootstrap & CSS 8 op
TT00CC69 Salesforcen ylläpidon perusteet 8 op
TT00CS81 SharePoint Server 2013 (70-331), remote/etäopetus 6 op
TT00DW07 Software Testing and Quality Assurance 5 op
TT00DD02 SQL-palvelimen tietokannan infrastruktuurin ylläpito 6 op
TT00DD01 SQL-palvelimen tietokannan kehittäjä 6 op
TT00DD00 SQL-tietokantapalvelimen perusteet 6 op
TT00CB01 SQL and Relation Databases 3 op
TT00DC75 System Center Configuration Manager 2012 -käyttö ja hallinta 5 op
TT00DP30 The Elements of AI 2 op
XX00AA79 Tiedonhallinnan perusteet 3 op
TT00CC63 Tietotekniikan perusteet 5 op
TT00AB22 Tietoturvaratkaisut 6 op
TT00BJ03 Tietoturvaratkaisut (SSCP-sertifikaatti) 8 op
TT00DW09 TypeScript 5 op
TT00BH11 Unix/Linux (perus ja jatko) 8 op
TT00DC88 Verkkoanalysoinnin perusteet Wiresharkilla 3 op
TT00CC51 Windows-palvelimen asennus ja konfigurointi 6 op
TT00DU83 Windows 10: Working as a Modern Desktop Administrator Associate (md-100) 6 op
TT00DU84 Windows 10: Working as a Modern Desktop Administrator Associate (md-101) 6 op
TT00DD20 Windows PowerShell 5 op
TT00DU89 Windows Server 2016 ja identiteetinhallinta 6 op
TT00DU90 Windows Server 2016 verkkopalvelut 6 op