OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoin AMK: Sosiaalialan avoimen amk:n opintopolku, 60 op_s2018-k2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Sosiaalialan avoimen amk:n opintopolku, 60 op_s2018-k2019

AVOIN_SOSIAALI_60OP

Kuvaus

Avoin AMK: Sosiaalialan avoimen amk:n opintopolku (yleinen, ei mahdollista suuntautumista varhaiskasvatukseen)

Yhteyshenkilö, opetuksen sisällöt: lehtori, opinto-ohjaaja Soile Bergström, soile.bergstrom@metropolia.fi
Yhteyshenkilö, avoin amk: Tiina Niskanen, avoinamk@metropolia.fi

Opintojakso "Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu", SX00BO23 suoritetaan ilman harjoittelua 10 op:n laajuisena. Tilalla suoritetaan opintojakso "Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu", 5 op.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BO23 Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu 15 op
SX00BN91 Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5 op
SX00BO14 Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
SX00BR65 Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op
SX00BO15 Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen 5 op
SX00BO04 Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt 10 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
SX00BO16 Yksilö- ja yhteisöohjaus 5 op