OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoin AMK: Bioanalytiikan avoimen amk:n opintopolku, 60 op_s2018-k2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Bioanalytiikan avoimen amk:n opintopolku, 60 op_s2018-k2019

AVOIN_BIOANALYT_60OP

Kuvaus

Avoin AMK: Bioanalytiikan avoimen amk:n opintopolku

Yhteyshenkilö, opetuksen sisällöt: tutkintovastaava Riitta Lumme, riitta.lumme@metropolia.fi
Yhteyshenkilö, avoin amk: Koulutussihteeri Elina Virtanen, avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

SX00BN69 Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SX00BN85 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
SX00CK09 Fysiikka ja matematiikka 5 op
SX00BN61 Immunologia 5 op
SX00BN80 Johtaminen ja yrittäjyys 5 op
SX00CK08 Kemia 5 op
SX00CK10 Laboratoriotyön menetelmien perusteet 5 op
SX00BN65 Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op
SX00BN90 Preanalytiikka 10 op
SX00BP63 Terveysalan turvallisuus 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op