Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Ohjelmat ja opetussuunnitelmat  Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu jo työelämässä olevalle henkilölle, joka haluaa syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan sekä kehittyä ammatillisesti. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin yliopistossa tai muussa tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
  • syvällinen kuva alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
  • valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
  • työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Pääsyvaatimuksena ylempään AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin on AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus.

Ylempiin AMK-tutkintoihin johtavien tutkinto-ohjelmien opetus on järjestetty niin, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opinnot koostuvat koulutusalakohtaisesti syventävistä ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen tutkintonimike muodostuu aiemmasta tutkintonimikkeestä, esim. tradenomi, ja lyhenteestä ylempi AMK. Englanninkielinen tutkintonimike on Master, esim. Master of Engineering.

YAMK-tutkintojen opetussuunnitelmat koulutusaloittain ja ohjelmittain

Vanhat opetussuunnitelmat löytyvät arkistosta.

Sivu päivitetty 15.09.2015