Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Ohjelmat ja opetussuunnitelmat  Valinnaiset opintokokonaisuudet

Valinnaiset opintokokonaisuudet

Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

* Katso OMA-tiedote kevätlukukauden 2018 yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien tarjonnasta!


Työelämässä tarvitaan monenlaista osaamista ja kykyä toimia monialaisissa tiimeissä. Metropolian yhteisistä valinnaisista opintokokonaisuuksista opiskelija voi löytää omaan tutkintoonsa sopivaa täydentävää osaamista.  Oppijan polku -opintosuunnitelmassa opiskelijalla on mahdollisuus täydentää omaa työelämäosaamistaan hyödyntämällä Metropolian monipuolista ja monialaista opintotarjontaa.

Opiskelija voi sisällyttää ammatillisen pääaineen lisäksi opintoihinsa joko 15 tai 30 opintopisteen laajuisia Metropolian yhteisiä valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Valinnaiset opintokokonaisuudet on tarkoitettu kaikille koulutusaloille ja AMK-tutkinnoille.  Tarjottavilla opintokokonaisuuksilla ei ole esitietovaatimuksia. Joistakin opintokokonaisuuksista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja esim. vapaasti valittaviin opintoihin.

Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet on ajoitettu pääsääntöisesti kolmanteen lukuvuoteen Oppijan polku -opintosuunnitelmissa.

Yhteisiin valinnaisiin opintokokonaisuuksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan OMA-tiedotteilla.  Yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien sisällyttämistä HOPSiin on suositeltavaa suunnitella joko opinto-ohjaajan tai tutor-opettajan ohjauksessa.

Liiketoiminta

Esimiestyö ja johtaminen (15 op)
Asiakaslähtöinen liiketoiminta (15 op)
Yrittäjyys (15 op)

lisätiedot: koulutussuunnittelija Mari Rupponen

Design

Muotoilu (15 op)
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (15 op)
Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet (15 op)
Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet (15 op)

lisätiedot / Muotoilu, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu: koulutussuunnittelija Laura Kivistö
lisätiedot / Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet, Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet: koulutussuunnittelija Mika Rintala

Hyvinvointi ja luovuus

Hyvinvointivalmennus (15 op)
Hyvinvoiva työyhteisö
(15 op)
Soveltava psykologia: Vuorovaikutus elämänkaaressa (30 op)
Taide ja luovuus osallisuuden, terveyden ja työhyvinvoinnin edistäjinä (15 op)
Itsetuntemus ja luova vuorovaikutus (15 op)
Terveysteknologia (15 op)
Lasten hyvinvointi ja toimintakyky (15 op) UUSI!
Meditaatio ja kriittinen ajattelu (15 op) UUSI!

lisätiedot / Vuorovaikutus elämänkaaressa, Lasten hyvinvointi ja toimintakyky: koulutussuunnittelija Tuuli Sinervo
lisätiedot / Hyvinvointivalmennus, Terveysteknologia ja Hyvinvoiva työyhteisö: koulutussuunnittelija Outi Sorri
lisätiedot / Taide ja luovuus osallisuuden, terveyden ja työhyvinvoinnin edistäjinä: koulutussuunnittelija Anne Ojala-Soini
lisätiedot / Itsetuntemus ja luova vuorovaikutus: lehtori Päivi Rahmel
lisätiedot / Meditaatio ja kriittinen ajattelu: lehtori Juhana Kokkonen ja koulutussuunnittelija Mika Rintala

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys (15 op)
Kestävät yhteisöt (15 op)

lisätiedot: koulutussuunnittelija Jenni Merjankari

 

Siirry sivulle Ohjelmat ja opetussuunnitelmat

Siirry Yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien omille sivuille

Siirry englanninkieliselle sivulle Elective Study Modules (not in use at the moment)

Sivu päivitetty 18.12.2017