Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Muu koulutus

Metropolia tarjoaa myös ei-tutkintoon johtavaa koulutusta, joiden käytännön toteutuksesta tutkinto-ohjelmat vastaavat.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen osia: yksittäisiä opintojaksoja, opintokokonaisuuksia tai moduuleja. Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluopiskeluun tai johonkin ammattialaan. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla on myös mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamista. Opinnot lisäävät koulutuksellista tasa-arvoa ja tukevat elinikäistä oppimista.

Suoritetut opintojaksot voi soveltuvin osin liittää osaksi ammattikorkeakoulututkintoa, mikäli opiskelija myöhemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei ole päätoimista tutkintoon johtavaa koulutusta ja tämän vuoksi avoimen amk:n opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen eikä muihin opintososiaalisiin etuihin.

Tutustu Metropolian Avoimen AMK:n tarjontaan.

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Niillä tuotetaan osaamista asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto, joka korvaa ammatilliset erikoistumisopinnot.

Tutustu Erikoistumiskoulutusten tarjontaan.

Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoihin siirtymistä varten. Koulutuksessa tutustutaan tiettyyn koulutusalaan ja annetaan ajankohtaista tietoa koulutusalan työmahdollisuuksista ja tutkintoon johtavista opinnoista. Opinnot vahvistavat korkeakouluopinnoissa tarvittavia taitoja ja erityisesti opinnoissa tarvittavaa suomen kieltä.

Tutustu Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmiin

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus tarjoaa mahdollisuuksia elämänlaajuiseen oppimiseen sekä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Valmiita täydennyskoulutuksia tarjotaan ajankohtaisiin teemoihin ja työelämän tarpeisiin.

Tutustu Metropolian täydennyskoulutuksen tarjontaan.

Sivu päivitetty 21.03.2016