Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Ohjelmat ja opetussuunnitelmat  AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Opetussuunnitelmassa määritellään koulutuksen osaamistavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit, opintojen ajoitus ja laajuudet. Metropolian opetussuunnitelmat on laadittu siten, että ne mahdollistavat alojen ja yksiköiden välisen yhteistyön ja opiskelijoiden joustavat opintopolut. Opetussuunnitelmissa huomioidaan Metropolian strategia, pedagogiset linjaukset, tutkintosääntö sekä valtakunnalliset ja kansainväliset normit ja säädökset sekä kehittämisen vaatimukset.

Metropolian opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet ja oppimistulokset. Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä osaamista opiskelijalta edellytetään. Oppimistulokset kuvaavat mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja osaa oppimisprosessin tuloksena. Opetussuunnitelmien sisältöjä tarkistetaan lukuvuosittain.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opintokokonaisuuksista ja niiden sisältämistä opintojaksoista. Opinto-opas näyttää myös suunnitellut opintojaksojen toteutukset. Opintojakson tavoitteet ja sisällöt pysyvät samoina, mutta esimerkiksi opetuksen kieli, opetusmenetelmät, arviointimenetelmät ja kirjallisuus voivat vaihdella toteutuksittain.

Opetussuunnitelmia toteutetaan päivätoteutuksena tai monimuotototeutuksena.

Päivätoteutus

on opiskelijalle päätoimista opiskelua ja yhteisoppimista ryhmässä.

  • edellyttää usein myös läsnäoloa opiskelijaryhmässä
  • sisältää yhdessä oppimista, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä sekä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä
  • antaa mahdollisuuden valinnaiseen opintopolkuun, jossa voi hyödyntää monialaista tarjontaa
  • on sopiva opiskelutapa heille, joilla ei ole tutkinnon alalta työkokemusta tai ammatillista osaamista

Opetussuunnitelmat koulutusaloittain ja tutkinto-ohjelmittain

Monimuotototeutus

on tarkoitettu niille, joilla on jo aiempaa työelämäkokemusta tai tutkinto-ohjelman osaamista. Se yleensä mahdollistaa työn teon opiskelun ohella, mikä edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan.

  • sisältää samat osaamistavoitteet ja opintojaksot kuin päivätoteutuksessa
  • sisältää lähiopetusta vähemmän kuin päivätoteutuksessa.
  • mahdollistaa yksilöllisen opintosuunnitelman aiempien osaamisten ja työkokemuksen pohjalta
  • tarjoaa myös vuorovaikutteista, ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua erilaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä
  • antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista toimintaa, jossa omaa työyhteisöä käytetään oppimisympäristönä

Opetussuunnitelmat koulutusaloittain ja tutkinto-ohjelmittain

Tutkinto-ohjelman omalla hakusivulla kerrotaan, miten opiskelu kyseisessä ohjelmassa on järjestetty.

Ennen 1.1. 2015 alkaneet nuoriso- ja aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmat löytyvät Arkistosta.

Sivu päivitetty 15.09.2015