Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Metropolian esittely  Opiskeluoikeuden palautus

Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Opiskeluoikeuden voi menettää seuraavista syistä:

  • opiskelija ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
  • opiskelija eroaa itse
  • opiskelija ei ole suorittanut opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa

Opiskeluoikeuden menettämisestä ei tehdä näissä tapauksissa erillistä päätöstä eikä siitä ilmoiteta kirjallisena päätöksenä opiskelijalle. Opiskelija merkitään opiskelijahallintorekisteriin eronneeksi ja siten opiskeluoikeutensa menettäneeksi.

Opiskeluoikeuden palauttaminen: opiskelijalla lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä

  • opiskelija ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
  • opiskelija eroaa itse

A)    Opiskelija, jolla on lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä ja joka ilmoittautumisen laiminlyönnin/eroamisen takia on menettänyt opiskeluoikeuden edellisen lukukauden lopussa, voi hakea sähköisesti opiskeluoikeuden palauttamista. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen (1440/2014) mukainen 50 euron maksu. Hakeminen ja maksaminen tapahtuvat sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Opiskeluoikeuspäätöksen tekee opintoasiainvastaava. Päätös lähetetään opiskelijalle sähköpostitse henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, ei koulun osoitteeseen. Kielteisessä päätöksessä opiskelijalle lähetetään myös muutoksenhakuohje tehtyyn päätökseen.

B)    Opiskelija, jolla on lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä ja joka ilmoittautumisen laiminlyönnin/eroamisen takia on menettänyt opiskeluoikeuden ennen edellistä lukukautta, voi hakea opiskeluoikeuden palautusta sähköisesti. Tutkintovastaava antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta tekee opintoasiainvastaava. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen (1440/2014) mukainen 50 euron maksu.

Opiskeluoikeuden palautusta hakeva täyttää osoitteessa maksut.metropolia.fi verkkohakemuksesta perustiedot ja maksaa 50 euron käsittelymaksun verkkomaksuna. Tämän jälkeen opintotoimisto lähettää hakijalle varsinaisen hakemuslomakkeen. Opiskelija laatii suunnitelman opintojen loppuunsaattamiseksi esimerkiksi AHOT-menettelyä käyttäen yhdessä tutkintoohjelman edustajan kanssa, ja toimittaa opiskeluoikeuden palauttamislomakkeen opintotoimistoon. Tutkintovastaava antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja opiskeluoikeuden päätöksen tekee opintoasiainvastaava.

Myönteisessä päätöksessä ilmoitetaan kokonaisaika, jona opiskelijan on suoritettava opinnot loppuun. Päätöksen opiskelija saa postitse. Kielteisessä päätöksessä opiskelijalle lähetetään myös muutoksenhakuohje tehtyyn päätökseen.

Opintotoimisto tarkistaa normiajan sekä käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet. Opiskeluoikeutta laskettaessa poissaoloaika kuluttaa ensin poissaolokausia (max 4) ja sen jälkeen läsnäolokausia.

Opiskelijat merkitään OMA:an vanhalla opiskelijanumerolla.

Opiskeluoikeuden palauttaminen:

  • opiskelijan opiskeluoikeusaika kulunut, mutta opiskelija on opintojen loppuvaiheessa
  • opiskelija ei ole suorittanut opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa

C)   
Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa opiskeluajan päättymisen takia eikä hänelle ole myönnetty harkinnanvaraista lisäaikaa, opiskelija voi hakea uudelleen opiskelijaksi normaalin haku- ja valintamenettelyn kautta. Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus poiketa edellä mainituista käytännöstä opiskelijan kohdalla, joka opiskeluoikeuden menetettyään on ollut opintojen loppuvaiheessa.

Tällöin opiskeluoikeuden palautusta hakeva täyttää osoitteessa maksut.metropolia.fi verkkohakemuksesta perustiedot ja maksaa asetuksen (1440/2014) mukaisen 50 euron käsittelymaksun verkkomaksuna. Tämän jälkeen opintotoimisto lähettää hakijalle varsinaisen hakemuslomakkeen. Opiskelija laatii suunnitelman opintojen loppuunsaattamiseksi esimerkiksi AHOT-menettelyä käyttäen yhdessä tutkinto-ohjelman edustajan kanssa, ja toimittaa opiskeluoikeuden palauttamislomakkeen opintotoimistoon. Tutkintovastaava antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja opiskeluoikeuden päätöksen tekee opintoasiainvastaava.

Myönteisessä päätöksessä ilmoitetaan kokonaisaika, jona opiskelijan on suoritettava opinnot loppuun. Päätöksen opiskelija saa postitse. Kielteisessä päätöksessä opiskelijalle lähetetään myös muutoksenhakuohje tehtyyn päätökseen.
Palautuspäätöksen hyväksyminen on aina Metropolian harkinnassa ja edellyttää tutkinto-ohjelman mahdollisuutta tarjota tarvittavat resurssit myönteisen päätöksen saaneen opiskelijan opintojen loppuun saattamiseksi.

Opiskelijat merkitään OMA:an vanhalla opiskelijanumerolla.

Jos opiskelijalla ei ole verkkopankkitunnuksia, yhteys opintotoimistoon.

Lisätietoja sähköpostitse opintotoimisto@metropolia.fi.

Sivu päivitetty 16.03.2018