Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Metropolian esittely  Luettelo tutkinto-ohjelmista

Metropolian tutkinto-ohjelmat

Vanhat koulutusohjelmat (ei enää sisäänottoa tammikuun 2014 jälkeen) harmaalla

Kulttuuriala

 • Elokuva ja televisio
 • Esittävä taide
 • Esitys- ja teatteritekniikka
 • Konservointi
 • Kulttuurituotanto
 • Muotoilu
 • Musiikki
 • Pop/jazz-musiikki
 • Vaatetusala
 • Viestintä
 • Konservointi, YAMK
 • Kulttuurituotanto, YAMK
 • Mediatuottaminen, YAMK
 • Musiikki, YAMK
 • Vaatetusala, YAMK

Liiketalouden ala

 • European Business Administration
 • European Management
 • International Business and Logistics
 • Liiketalous
 • Business Informatics, YAMK
 • Hankintatoimi, YAMK
 • Health Business Management, YAMK
 • Industrial Management, YAMK
 • Liiketoiminnan kehittäminen, YAMK
 • Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, YAMK

Sosiaali- ja terveysala

 • Apuvälinetekniikka
 • Bioanalytiikka
 • Ensihoito
 • Fysioterapia
 • Hammastekniikka
 • Jalkaterapia
 • Kätilötyö
 • Nursing
 • Optometria
 • Osteopatia
 • Radiografia ja sädehoito
 • Sairaanhoitotyö
 • Social Services
 • Sosiaaliala
 • Suun terveydenhuolto
 • Terveydenhoitotyö
 • Toimintaterapia
 • Vanhustyö
 • Emergency and Critical Care Nursing, YAMK
 • Health Business Management, YAMK
 • Kliininen asiantuntija, YAMK
 • Kuntoutus, YAMK
 • Sosiaaliala YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Ajoneuvotekniikka
 • Auto- ja kuljetustekniikka
 • Automaatiotekniikka
 • Bio- ja elintarviketekniikka
 • Bio- ja kemiantekniikka
 • Electronics
 • Energia- ja ympäristötekniikka
 • Environmental Engineering
 • Hyvinvointiteknologia
 • Information Technology
 • Kemiantekniikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Konetekniikka
 • Laboratorioanalytiikka
 • Maanmittaustekniikka
 • Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka
 • Media Engineering
 • Mediatekniikka
 • Rakennusalan työnjohto
 • Rakennusarkkitehtuuri
 • Rakennustekniikka
 • Sustainable Building Engineering
 • Sähkötekniikka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Talotekniikka
 • Tietotekniikka
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Tuotantotalous
 • Business Informatics, YAMK
 • Construction and Real Estate Management, YAMK
 • Hankintatoimi, YAMK
 • Health Business Management, YAMK
 • Industrial Management, YAMK
 • Information Technology, YAMK
 • Logistics, YAMK
 • Maanmittaustekniikka, YAMK
 • Rakennustekniikka, YAMK
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, YAMK
 • Talotekniikka, YAMK
Sivu päivitetty 08.08.2017