Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Metropolian esittely  Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) on nostettu valtakunnallisesti korkeakoulujen yhteiseksi koulutuksen kehittämisen kohteeksi tukemaan opiskelijan elinikäistä oppimista. Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea niin halutessaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös. Ammattikorkeakoulu laajentaa asteittain osaamisen tunnistamisen menetelmiä.

Lisätietoja saa tutkinto-ohjelmista ja Opetusministeriön muistiosta 2007:4 (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen koulutusjärjestelmässä).

Sivu päivitetty 23.12.2014