Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 
Etusivu  Metropolian esittely  Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) on nostettu valtakunnallisesti korkeakoulujen yhteiseksi koulutuksen kehittämisen kohteeksi tukemaan opiskelijan elinikäistä oppimista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavoitteena on edistää opintojen etenemistä, välttää opintojen uudelleen suorittamista ja mahdollistaa opintojen yksilölliset ja joustavat opintopolut. 

 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija tunnistaa, mitä hän jo osaa ja pystyy hyödyntämään tätä aiemmin hankkimaansa osaamista ammattikorkeakoulututkinnon osana. Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu, ja saada siitä hyväksilukupäätös. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla hankittu virallisessa koulutuksessa, työelämässä tai vapaa-aikana. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.  


Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa joko kokonaan tai osittain. Osittainen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulee täydentää osaamistaan tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään erilaisia dokumentointi- ja menettelytapoja, kuten työtodistus, essee, oppimistehtävät. 


Hakemus aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tehdään eAHOT-palvelussa Opiskelijan työpöydällä OMA -palvelukokonaisuudessa. Aikaisemmin hankitun osaamisen menettelytavoista ja ohjeistuksista Metropoliassa saa lisätietoa tutkinto-ohjelmista.  Metropolian hyväksilukukäytännöstä säädetään tutkintosäännössä (1.10.2015 -), luku 4 Opintojen suorittaminen, 17 § Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT).


Lisätietoa: 
http://minedu.fi/korkeakoulutuksen-karkihanke
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen 


 
 

Sivu päivitetty 14.11.2017