Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Yhdenvertaisuus

Metropoliassa toiminnan lähtökohtana on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa ja välittävässä ympäristössä siten, että opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita kohdellaan ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Metropolialle on laadittu yhdenvertaisuusohjelma, jonka päämääränä on edistää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskelu- ja työympäristön suunnittelua ja toteuttamista.

Fyysinen esteettömyys Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Metropolia on vuokralla 23 toimipisteessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien alueilla. Kiinteistöjen rakennusaika vaihtelee 1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun. Vanhimmat kiinteistöt sijaitsevat Helsingin alueella. Erityisesti iäkkäämmissä kiinteistöissä kulkemisen vaivattomuus voi vaihdella huomattavasti. Liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetön kulku saattaa edellyttää kiertoreittien käyttöä.

Tilojensa vastuullisena vuokralaisena Metropolia kehittää toimipisteidensä esteettömyyttä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Esteettömyyden toteutumista ammattikorkeakoulun toimipisteissä tuetaan yhdessä Invalidiliiton kaltaisten kansallisten toimijoiden kanssa toteutettavilla esteettömyyskartoituksilla. Metropolian omat opiskelijat toimivat kartoitusten toteuttajina yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Esteettömyyskartoitusten tuloksia ja kehitysehdotuksia käytetään tiloja koskevan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden tukena.

Yhdenvertaisuusasioissa voi ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajiin tai muuhun ohjaushenkilöstöön.

Metropolian Yhdenvertaisuusohjelma (pdf)

Sivu päivitetty 24.05.2016