Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Vakuutukset

Metropolia on vakuuttanut läsnä olevat opiskelijat If-vakuutusyhtiössä ja
Protector Försäkring -vakuutusyhtiössä.

  • Lakisääteinen tapaturmavakuutus: Protector
  • Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus: Protector
  • Opiskelijoiden matkavakuutus: Protector

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella korvataan tapaturma, joka on sattunut henkilön osallistuessa opetussuunnitelman mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssäoppimisjaksoon, työharjoitteluun tai näyttötutkintoon.

Tapaturman on pitänyt sattua oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla.

Työtapaturmissa (työharjoittelu) sekä käytännön opetuksessa (esim. laboratorio- tai pajatyöskentely) sattuneissa tapaturmissa opiskelija voi mennä suoraan lääkäriin. Ensimmäinen lääkärissä käynti veloitetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Opiskelija ilmoittaa lääkärikeskukselle, että vakuutustodistus toimitetaan oppilaitoksen puolesta jälkikäteen. Tapaturmailmoitukset ja vakuutustodistuspyynnöt tehdään mahdollisimman pian tapaturman jälkeen osoitteeseen opiskelijavakuutukset@metropolia.fi

Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus

Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus korvaa edellisten lisäksi tapaturmat, jotka ovat sattuneet opetussuunnitelman mukaisessa muussa toiminnassa (esim. liikuntatunnit, välitunnit) ja normaaleilla koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Vakuutettuja ovat Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluvat AMK - ja YAMK -opiskelijat, avoimen AMK:n opiskelijat, maahanmuuttajat ja täydennyskoulunopiskelijat.

Vakuutusmäärät ovat:

  • tapaturman aiheuttamat hoitokulut 5.000 e
  • tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 10.000 e
  • tapaturman aiheuttama kuolema 5.000 e

Opiskelijoiden matkavakuutus

Oppilaitoksella on lisäksi matkavakuutus, joka sisältää myös opiskelijoiden opintosuunnitelmaan kuuluvat matkat (opiskelijavaihdot, harjoittelut, messumatkat).
Vakuutuskortti tilataan osoitteesta opiskelijavakuutukset(at)metropolia.fi

Vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulussa läsnä olevat opiskelijat. Vakuutus on voimassa opiskeluaikana (läsnäoloaikana).

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa edellytyksenä on Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluminen.

Yhteydenotot:

opiskelijavakuutukset(at)metropolia.fi

Sivu päivitetty 28.04.2016