Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Opintotuki

Kelan myöntämää opintotukea voi hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä maahanmuuttajille suunnattuun ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä (vain opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla suorittavilla) sekä opintolainan valtiontakauksesta.

Opintojen tulee edistyä riittävästi opintotukea nostettaessa. Ammattikorkeakoulussa opiskelevan tulee suorittaa tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä ja jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus).

Opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin opintotukihakemus on vastaanotettu. Yleensä opintotuki myönnetään lukuvuosittain syyskuun alusta toukokuun loppuun eli yhteensä 9 kuukaudelta, mutta tukea voi erikseen hakemalla saada myös kesäkuukausille (kesä-, heinä- ja elokuu). Jos opiskelijalle on myönnetty opintotuki koko opiskeluajalle, hänen ei tarvitse hakea sitä erikseen jokaiselle lukuvuodelle vaan tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen. Norminmukaisen suoritusajan ylittävälle ajalle opintotuki myönnetään uuden hakemuksen perusteella.

Suomessa asuvat opiskelijat voivat saada myös yleistä asumistukea.
Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan sivuilla.

Opiskelija voi myös hakea aikuiskoulutustukea.
Lisätietoa aikuiskoulutustuesta Koulutusrahastosta.

Metropolian opintotukineuvonta:

Bulevardi 31, huone P105
00180 Helsinki
puh. 040 522 2718
opintotuki(at)metropolia.fi

Lisätietoja:

Opintotuki Kelan sivuilla

Sivu päivitetty 02.05.2018