Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Opintotuki

Metropolia ammattikorkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintotukea.
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä (1.8.2017 lukien vain opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla suorittavilla) sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Opiskelun katsotaan olevan aina päätoimista, kun opiskelija opiskelee tutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, kun opiskelijalla on tutkintoonsa kuuluvia suorituksia lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana keskimäärin vähintään 5,0 opintopistettä tukikuukautta kohti (31.7.2011 saakka 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohti) ja lukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien määrästä riippumatta (vähimmäissuoritusvaatimus).

Opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin opintotukihakemus on vastaanotettu. Yleensä opintotuki myönnetään lukuvuosittain syyskuun alusta toukokuun loppuun eli yhteensä 9 kuukaudelta. Jos opiskelijalle on myönnetty opintotuki koko opiskeluajalle, hänen ei tarvitse hakea sitä erikseen jokaiselle lukuvuodelle vaan tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen. Norminmukaisen suoritusajan ylittävälle ajalle opintotuki myönnetään uuden hakemuksen perusteella. Tukea voi erikseen hakemalla saada myös kesäkuukausille (kesä-, heinä- ja elokuu).

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.
Lisätietoa opiskelijoiden asumisen tuen muutoksista sekä yleisestä asumistuesta Kelan sivuilla.

Opiskelija voi myös hakea aikuiskoulutustukea.
Lisätietoa aikuiskoulutustuesta Koulutusrahastosta.

Metropolian opintotukineuvonta:

Bulevardi 31, huone P105
00180 Helsinki
puh. 040 522 2718
opintotuki(at)metropolia.fi

Lisätietoja:

Opintotuki Kelan sivuilla

Sivu päivitetty 02.01.2018