Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Metropolian kieli- ja viestintäopinnot

Ammattikorkeakouluopintojen tulee antaa opiskelijalle mm. edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Riittävä kieli- ja viestintätaito on sellainen kirjallinen ja suullinen kielitaito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003 §7, §8).

Metropolian kieli- ja viestintäopinnot suoritettuaan opiskelija osaa viestiä eri kielillä alansa asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työyhteisöissä.

Metropoliassa on sekä tutkintoon kuuluvia että vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja, joiden määrä vaihtelee koulutusohjelmittain. Kaikille yhteisinä opintoina Metropolia tarjoaa englannin ja kotimaisten kielten opintojaksoja, joiden lisäksi eri koulutusohjelmissa on alakohtaisia kielten opintoja. Opetuskieliset viestinnän opinnot rakentuvat koulutusohjelmittain.

Halutessaan syventää osaamistaan oman ammattialansa vaatimissa viestintätilanteissa opiskelija voi valita opintoja esimerkiksi seuraavista vapaasti valittavista kielistä: espanja, italia, japani, kiina, ranska, saksa, suomi toisena kielenä, venäjä tai viro.

Sivu päivitetty 08.08.2013