Opinto-opas

Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Kansainvälisyys Metropoliassa

Metropoliassa kansainvälistä osaamista pidetään tärkeänä osana ammattitaitoja. Opiskelijalla on monia erilaisia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälisiä kokemuksia ja syventää osaamistaan opintojen aikana – niin Metropoliassa kuin ulkomailla. Voit myös suorittaa kokonaisen tutkinnon kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa.

Haluatko kokemuksia ulkomailta?

Opiskelijoita Metropoliassa kannustetaan lähtemään ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Opiskelijavaihto ja harjoittelu hyväksytään osaksi tutkintoa.

Lisäksi opiskelija voi lähteä lyhyemmille opintovierailuille ulkomaille osana tutkintoaan. Nämä voivat olla esimerkiksi yhdessä yhteistyökorkeakoulujen kanssa järjestettyjä intensiiviohjelmia tai projekteja tai matkoja alan messuille ja seminaareihin, kesäkouluihin tai kilpailuihin.

Voit myös tehdä opinnäytetyön ulkomailla sijaitsevaan organisaatioon.

Entä mahdollisuudet Metropoliassa?

Metropoliassa on tarjolla 15 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi Metropolian tutkinnot sisältävät opintojaksoja, joissa tarkastellaan alan kansainvälisiä näkökulmia ja trendejä, tehdään projekteja monikulttuurisessa yhteistyössä tai perehdytään kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Sinulla on myös mahdollisuuksia osallistua englanninkielisille opintojaksoille tai vierailevien luennoitsijoiden pitämään opetukseen ja kehittää näin ammattisanastoasi.

Metropoliassa pääset myös opiskelemaan lukuisia tutkintoon kuuluvia ja valinnaisia kieliä. Kielitarjonta kannattaa hyödyntää heti opintojen alusta lähtien, etenkin jos haluat lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille.

Lisäksi opiskelijakunta METKA tarjoaa vaihtoehtoja kansainvälistymiseen osana opiskelijaelämää, esimerkiksi tutoroimalla kansainvälistä opiskelijaa tai osallistumalla METKAn kehitysyhteistyöprojekteihin.
Metropoliassa toimii myös kansainvälisen Erasmus Student Network –verkoston (ESN) oma alajärjestö ESN Metropolia. Voit osallistua ESN Metropolian erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin tai olla osana niiden järjestäjäjoukkoja.

Lisätietoja: Opiskelijan kansainvälistymisoppaasta (pdf) löydät Metropolian opiskelijoiden kertomuksia heidän kansainvälisistä kokemuksistaan. Oppaassa on myös lisätietoa kansainvälistymismahdollisuuksista opintojen aikana.

Sivu päivitetty 27.09.2016