Opinto-opas


Metropolia Youtubessa  Metropolia Linkedinissä  Metropolia Twitterissä Metropolia Facebookissa
 

Harjoittelu

Laajuus ja sisältö

Harjoittelun on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa: sen laajuus on 30-120 opintopistettä koulutusohjelmasta riippuen. Harjoittelun yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kehittymistä kohti asiantuntijuutta. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet, vaatimukset, toteutustapa ja arviointi on määritelty koulutusohjelmittain. Harjoittelun voi suorittaa Suomessa tai ulkomailla.

Harjoittelu on opiskelijalle tavoitteellista työtä, jonka aikana opitaan ammattialaan ja työelämään liittyviä tietoja ja taitoja. Harjoittelussa perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiaineopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Lisäksi harjoittelussa saa kokemuksia työelämän vaatimuksista omien ammatillisten valintojensa ja tulevaisuuden suunnittelunsa pohjaksi sekä ammatti-identiteettinsä rakentamiseksi.

Harjoittelu tarjoaa hyvän tilaisuuden luoda uusia kontakteja ja verkostoitua, mikä auttaa työnhaussa jatkossa (esim. lopputyö, kesätyö, paikka valmistumisen jälkeen).

Paikan hankkiminen

Opiskelija harjoittelee ammattikorkeakoulun ja harjoittelupaikan ohjauksessa ja valvonnassa koulutusohjelmansa harjoittelukäytäntöjen mukaisesti. Metropolia avustaa ja ohjaa opiskelijaa harjoitteluun valmentautumisessa, harjoittelupaikan haussa ja laadukkaan harjoittelun toteutumisessa. Sosiaali- ja terveysalalla on omat, tarkkaan määritellyt käytännöt niin harjoittelun suorittamisessa kuin harjoittelupaikan hankinnassa.

Harjoittelupaikan etsiminen ja hankkiminen on yleensä opiskelijan vastuulla. Suunnitelmallisuus työnhaussa ja aktiiviset yhteydenotot työnantajiin ovat avuksi harjoittelupaikan hankinnassa.

Erityisesti Metropolian opiskelijoille suunnatut työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset löytyvät oppilaitoksen intranetistä ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä ura- ja rekrytointipalvelusta, Jobstep.netistä. Harjoittelupaikkoja on tarjolla myös Metropolian sosiaalisen median sovelluksissa, jotka ovat avoimia kenelle tahansa.

Lisätietoja

Hakijoille:

Opiskelijoille on tietoa lisäksi orientoivien opintojen opintojaksolla ja intranetissä:

  • OPISKELIJOILLE > Harjoittelu
  • OPISKELIJOILLE > Työnhaku ja urasuunnittelu
  • Tiedotteet > Työ- ja harjoittelupaikat
  • Jobstep.net - Suomen ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelu (Tietopalvelu + Työnvälitys)
Sivu päivitetty 26.03.2012